Архив за юни, 2011

Лични данни ли са декларациите на депутатите за разпореждане с публични средства

30.06.2011

Министърът на финансите г-н Симеон Дянков е отказал да даде информация към кои партии се прехвърлят субсидиите на независимите депутати с аргумента, че това са лични данни, съобщиха днес медиите. Г-н Дянков е цитиран да казва: „Кои депутати към коя партия са изказали принадлежност – това са лични данни, които зависи от самите народни представители дали искат да ги дадат или не“.
Не за първи път политическа фигура тълкува Закона за защита на личните данни както дяволът чете Евангелието. През 2003 г. тогавашният председател на Сметната палата отказа на главния редактор на местен вестник достъп до имотната декларация на лице, заемащо висша държавна длъжност /апелативен прокурор/. С помощта на Програма Достъп до Информация делото бе спечелено в съда, след което – през 2006 г. целият регистър с декларациите се публикува в интертет. През 2006 г. Върховният административен съд отмени отказ на министъра на образованието и науката да предостави данни за образованието и квалификациите на ръководния екип на министерството. Основанието за отказ бе все „защита на личните данни”. През 2004 г. по жалба на журналистка от централен всекидневник отново бе отменен от съда отказа на тогавашното правителство да предостави данни за разходите на министрите за пътувания.
Интересно защо у нас обикновеният човек не се ползва със защита на личните данни, но публичните фигури са винаги с най-защитените лични и нелични данни? Ако трябва МВР да следи и слухти разговорите на гражданите /Закон за специалните разузнавателни средства/ или да събира данни кой с кого и кога си е говорил /Закон за електронните съобщения/ – давайте, борбата с престъпността е най-важна! Ако трябва да се узнае какво образование, какъв доход и имущество има даден депутат или министър или на кого е прехвърлил полагащата му се субсидия, идваща от данъкоплатеца, – това разбира се, са строго защитени лични данни!
Нека да припомним на господин Дянков, че публичните фигури са длъжни да търпят повече публичност от частните лица /Решение № 7 на Конституционния съд по конституционно дело № 1 от 1996 г., както и множество решения на Европейския съд по правата на човека/. Нека припомним, че народните представители са се разпоредили с парите на гражданите, не с техните собствени, като са ги насочили към съответните политически партии. Нека припомним, че те се избират на избори и дължат отчетност и откритост на всички граждани. Нека припомним, че по закон финансирането на политическите партии е публично и регистърът на дарителите е безусловно публичен. Данните в декларациите не са лични. Нека припомним, че представата кое е публично и кое не в едно общество показва нивото на демокрация, отчетност и прозрачност на управлението.

Отказ на Главния секретар на Президента отменен от съда

22.06.2011

С решение от 13 юни 2011 г. Админстративният съд – София град отмени отказ на Главния секретар на Президента на РБ да предостави достъп до списъците с лицата, поканени на двата държавни приема през 2010 г. по случай националните празници 3-ти март и 24-ти май. Делото бе образувано по жалба на журналиста Крум Благов и се води с подкрепата на Програма Достъп до Информация. Мотивите за отказ са свързани със защитата на личните данни на поканените.
Според съда, по отношение на лицата, заемащи висши държавни длъжности, в отговора по заявлението правилно е направено препращане към интернет страницата на Сметната палата. Що се отнася до останалите поканени, съдът приема,че събитията са отразени в медиите, „поради което са обект на максимална публичност и съответно спрямо тях може да се приложи изключението за надделяващ обществен интерес, поради което следва исканите списъци да бъдат предоставени”. Следователно отказът е незаконосъобразен в тази му част и доколкото администрацията на Президента следва да разполага със списъците, то следва да ги предостави в пълнота на жалбоподателя. В решението се цитира и релевантна практика на Европейския съд по правата на човека.

Съдът задължи кмета на Смолян да даде цената и неустойките по договорите за чистотата

20.06.2011

Смолянският административен съд отмени отказа на кмета на община Смолян Дора Янкова да предостави информация за цената и неустойките, предвидени в договори относно чистотата и третиране на битовите отпадъци, сключени с фирмите „Титан Клинър” ООД гр. Кърджали от 2006 г. и „Еко Титан груп” АД от 2008 г. Искането за достъп бе направено от главния редактор на в.”Отзвук” гр. Смолян. На 15 април 2011 г. кметът е предоставил договорите със заличени изрази в частта относно цената и неустойките по договорите с мотива, че третите лица- фирмите изпълнители по договорите с общината, не са съгласни с предоставянето на информацията. Отказът бе оспорен като незаконосъобразен с помощта на Програма Достъп до Информация.
Според мотивите на съда основание за отказ е налице, когато достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие, освен в случаите на „надделяващ обществен интерес”. Дори в договорите да се съдържа търговска тайна, законодателят е дал превес на надделяващия обществен интерес /чл.17, ал.2 от ЗДОИ/. Още повече, че по силата на закона е създадена презумпция, че информация, свързана със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, санкциите определени в договори, по които едната страна е задължен субект по ЗДОИ, е от надделяващ обществен интерес /§ 1, т.5, буква „е” от Допълнителната разпоредба на ЗДОИ/. Като не е ангажирал доказателства, с които да обори презумпцията за откритост на тази информация, но е отказал достъп, кметът Д. Янкова е нарушила закона.
Решението на съда е важна стъпка в посока установяването на откритост и прозрачност на местната администрация и на начина, по който се разходват парите на данъкоплатеца за обществени нужди.

Дебатите по вота за недоверие нямало да се предават пряко

16.06.2011

Дебатите по вота за недоверие на правителството нямало да се предават пряко по телевизията и радиото поради националния траур. Не че няма да се проведат поради националния траур! Скръбта на народните ни представители се разпростира дотам да ограничат основно право на гражданите, а не дотам да сдържат езиците си. Цинизъм ли да се нарече това или друга квалификация е подходяща, трудно може да се прецени. Защо ли същевременно хората ще ядат през днешния ден, колите ще пътуват по улиците, кръчмите ще леят алкохолите си и така нататък?

В действителност с решението на Народното събрание се нарушава правото на всеки да търси, получава и разпространява информация, гарантирано с чл.41 от Конституцията, чл.10 от Европейската конвенция за правата на човека, чл.19 от Международния пакт за гражданските и политическите права, чл.19 от Всеобщата декларация за правата на човека, приета от човечеството като отговор на престъпленията от Втората световна война. Предаването на заседанията на парламента от медиите не е забавна програма. Както е казал Европейският съд по правата на човека: „Не само пресата има задачата да разпространява информация и идеи по въпроси от обществен интерес, но и обществото има право да ги узнае”/решение по делото Лингенс с/у Австрия и много други/. Тоест, днес бе драстично нарушено правото на гражданите на информация, тъй като то може да бъде ограничавано само когато това е предвидено в закон за защитата на изрично определени интереси и при спазването на принципа за „необходимост от ограничението в демократичното общество”.

Не зная дали в дебатите ще се каже нещо много ценно, но най-важната за обществото информация е дебатът по политиката, защото засяга всички. Тази тема е сериозна, а не е забавна – поне не за гражданите, които са зрители и слушатели.

Глобална коалиция призовава за прозрачност на финансовата помощ

08.06.2011

На 8 юни 2011 стартира кампанията Направете финансовата помощ прозрачна, с която коалиция от над 45 организации от 20 държави призовава правителствата и донорските организации да публикуват по-изчерпателна и актуална информация, свързана с парите, които предоставят като помощ.

Кампанията, подкрепена и от Програма Достъп до Информация, включва изпращането на петиция до правителствата донори за повече прозрачност на предоставяната от тях помощ. Всеки може да подкрепи петицията на адрес: http://www.makeaidtransparent.org/. (още…)

ChemSec и ClientEarth искат да знаят кой произвежда токсични вещества

06.06.2011

ChemSec и ClientEarth заведоха дело срещу Европейската агенция за химически продукти (ECHA) срещу отказа й да предостави имената на фирмите-производители на някои от най-опасните химически продукти на европейския пазар.

(още…)

Достъпът до залата на Столичния общински съвет – ограничен!

03.06.2011

Преди два дни с Решение № 7688/ 01.06.2011 г. по адм.д. № 13602/ 2010 г. Върховният административен съд потвърди ограничението граждани да присъстват в залата, в която се провеждат пленарните заседания на Столичния общински съвет. С решението ВАС отменя предишното решение на Административен съд – София град, което бе в полза на широкия достъп до заседанията, и отхвърля жалбите на неправителствените организации и граждани.

(още…)