За този блог

„Точка на достъп“ е блог-ът на Програма Достъп до Информация, неправителствена организация, която вече 17 години Фондация Програма Достъп до Информация следва неотклонно мисията си да спомага за реализирането на правото на информация. От своето създаване през 1996 г. до днес ПДИ провежда постоянна кампания за подобряване състоянието на достъпа до информация в България и участва активно в международни мрежи и инициативи, свързани със защитата на правото на информация.

Блогът „Точка на достъп“ е едно от средствата ни за увеличаване ефекта от тази кампания.

Създаването и поддръжката на блога стана възможна благодарение на финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“