Дебатите по вота за недоверие нямало да се предават пряко

Дебатите по вота за недоверие на правителството нямало да се предават пряко по телевизията и радиото поради националния траур. Не че няма да се проведат поради националния траур! Скръбта на народните ни представители се разпростира дотам да ограничат основно право на гражданите, а не дотам да сдържат езиците си. Цинизъм ли да се нарече това или друга квалификация е подходяща, трудно може да се прецени. Защо ли същевременно хората ще ядат през днешния ден, колите ще пътуват по улиците, кръчмите ще леят алкохолите си и така нататък?

В действителност с решението на Народното събрание се нарушава правото на всеки да търси, получава и разпространява информация, гарантирано с чл.41 от Конституцията, чл.10 от Европейската конвенция за правата на човека, чл.19 от Международния пакт за гражданските и политическите права, чл.19 от Всеобщата декларация за правата на човека, приета от човечеството като отговор на престъпленията от Втората световна война. Предаването на заседанията на парламента от медиите не е забавна програма. Както е казал Европейският съд по правата на човека: „Не само пресата има задачата да разпространява информация и идеи по въпроси от обществен интерес, но и обществото има право да ги узнае”/решение по делото Лингенс с/у Австрия и много други/. Тоест, днес бе драстично нарушено правото на гражданите на информация, тъй като то може да бъде ограничавано само когато това е предвидено в закон за защитата на изрично определени интереси и при спазването на принципа за „необходимост от ограничението в демократичното общество”.

Не зная дали в дебатите ще се каже нещо много ценно, но най-важната за обществото информация е дебатът по политиката, защото засяга всички. Тази тема е сериозна, а не е забавна – поне не за гражданите, които са зрители и слушатели.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*