Отказ на Главния секретар на Президента отменен от съда

С решение от 13 юни 2011 г. Админстративният съд – София град отмени отказ на Главния секретар на Президента на РБ да предостави достъп до списъците с лицата, поканени на двата държавни приема през 2010 г. по случай националните празници 3-ти март и 24-ти май. Делото бе образувано по жалба на журналиста Крум Благов и се води с подкрепата на Програма Достъп до Информация. Мотивите за отказ са свързани със защитата на личните данни на поканените.
Според съда, по отношение на лицата, заемащи висши държавни длъжности, в отговора по заявлението правилно е направено препращане към интернет страницата на Сметната палата. Що се отнася до останалите поканени, съдът приема,че събитията са отразени в медиите, „поради което са обект на максимална публичност и съответно спрямо тях може да се приложи изключението за надделяващ обществен интерес, поради което следва исканите списъци да бъдат предоставени”. Следователно отказът е незаконосъобразен в тази му част и доколкото администрацията на Президента следва да разполага със списъците, то следва да ги предостави в пълнота на жалбоподателя. В решението се цитира и релевантна практика на Европейския съд по правата на човека.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*