Архив за ноември, 2010

Становище относно проектозакона за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър

17.11.2010

Програма Достъп до Информация внесе становище относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър в Комисията по правни въпроси на Народното събрание.

ПДИ е силно обезпокоена от предлаганите изменения. Не за първи път в близката история на законодателството ни се прави опит за ограничаване на публичността с мотива за защита на личните данни.

Заповед на Обама за контролираната, но некласифицирана информация

17.11.2010

На 4 ноември Белият дом оповести заповед  на президента Обама във връзка със смяна режима на класификация на документите. Застъпниците за свобода на информацията смятат,   че това е  проста, но важна крачка напред в усилията да се сложи ред в хаоса с категориите класифицирана информация.

(още…)

Разговорите на държавните глави са обществена информация

12.11.2010

Ден преди срещата на президента на Русия, Владимир Путин и премиера на България Бойко Борисов, Софийският административен съд отмени отказ на главния секретар на президента на Република България, да предостави съдържанието на стенограмите от разговора между президента Георги Първанов и тогавашния президент на Руската федерация – Владимир Путин и стенограмата от разговорите на официалните делегации.

Решението е постановено по дело за достъп до обществена информация, водено с подкрепата на Програма Достъп до Информация. Образувано е по жалба на гражданин, поискал достъп до съдържанието на стенограмите от разговора между президента Георги Първанов и президента на Руската федерация – Владимир Путин и стенограмата от разговорите на официалните делегации, проведени в началото на 2008 година.

В мотивите си, съда изтъква, че „ …. Тази информация е обществена, тъй като касае обществения живот на Република България, както и отношенията й в тази връзка с трета държава, като с исканата информация жалбоподателят би си съставил мнение относно дейността на задължения субект президента на Република България, като горното следва и във връзка с разпоредбата на чл. 92 ал. 1 изр. 2 от Конституцията на Република България, според което президентът представлява Република България в международните отношения и олицетворява единството на нацията.

Съгласно нормалната административна практика на официални срещи на президента , на дискусии и заседания да се води стенограма, а в конкретния случай е поисканата информация за официална среща на президента на Република България. Освен това и обичайната международна практика при водене на разговори на „четири очи” е също да бъде воден протокол за разговорите от срещата, особено когато се касае за официална среща. Това е така, тъй като под термина „на четири очи” се разбира среща – разговор между двамата ръководители на делегациите, без участието на самите делегации, но не означава конфиденциалност на разговора и изключването му от общата практика за водене на стенограма за съдържанието на разговора. Това следва от разпоредбата на чл. 44 ал. 1 т. 1 във връзка с т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавния протокол. Твърдението, че тъй като се касае за среща на „четири очи”, при която не се изготвя стенограма и съответно такава не може да се предостави на жалбоподателя, обаче не освобождава административния орган от задължението му да отговори писмено и мотивирано на жалбоподателя, поради и което съдът намира, че в тази връзка постановеният мълчалив отказ е незаконосъобразен.“

С решението си съдът отменя мълчаливия отказ на главния секретар на президента на Република България, да предостави съдържанието на стенограмата от разговора между президента Георги Първанов и президента на Руската федерация от срещата, проведена на 18 януари 2008 г.; както и съдържанието на стенограмата, от разговорите на двете официални делегации.

Съдът изпраща преписката на главния секретар на президента на Република България с указание да предостави на Л. А. Л. от Г. Б. поисканата информация.

Решението на Софийски административен съд подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд.

Пълният текст на решението можете да откриете на страницата на Програма достъп до Информация – в раздел новини

Летящи лични данни

11.11.2010

Сякаш за да приветства новата стратегия за защита на личните данни на Европейската комисия (ЕК), представена на 04 ноември, в началото на тази седмица, българска банка пусна по въздуха ята летящи копия на лични документи на граждани. Хиляди копия на нотариални актове, лични карти, договори за кредит, изхвърлени безгрижно в контейнерите за боклук, още по-безгрижно бяха понесени от вятъра и постлаха тротоара на столичния булевард „Васил Левски“

Заради инцидента банката нарушител ще бъде проверена от Комисията за защита на личните данни. Инспекторите твърдят, че досега не са имали толкова драстичен случай на нарушаване на правилата за опазване на личните данни на клиентите на банка.

Председателя на Комисията за защита на личните данни Венета Шопова заяви, че в подобен случаи , проверката им ще е моментална, мащабна и безкомпромисна.

Коментар на Александър Кашъмов – ръководител на правния екип на Програма Достъп до Информация по БНТ на 09.11.2010 г:

http://bnt.bg/bg/news/view/40453/vjatyryt_razpilja_dokumenti_s_lichni_danni

Повече публичност при строежа на ски писти на Витоша

08.11.2010

Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София (РИОСВ) е длъжен да осигури достъп до заданието за изработване на подробен устройствен план (ПУП) за ски и туристическа зона „Алеко“ на Витоша. До този извод стигна състав на Административен съд – София град (АССГ) в началото на м. ноември. Информацията бе поискана от Сдружение „ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България“ още през м. октомври 2008 г., но директорът на РИОСВ отказа представяне на копие от заданието с мотив, че същото е част от административна процедура, а не е окончателен акт. Делото се проточи почти две години, тъй като първоначалното решение на АССГ бе отменено от Върховния административен съд (ВАС) и се наложи делото да бъде повторно разглеждано в АССГ. С настоящото си решение АССГ отменя отказа на директора на РИОСВ и го задължава да предостави достъп до исканата информация в десет дневен срок. Мотивите на съда са, че исканата информация безспорно е свързана с околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и административния орган е пренебрегнал спецификата на обществените отношения, регулирани от ЗООС в частта, касаеща достъпа до информация. В решението е посочено, че Конституцията и ЗООС гарантират максимален достъп до обществена информация, тъй като членовете на гражданското общество следва да са максимално информирани за всякакви инвестиционни намерения, които засягат околната среда и биха могли да нарушат правото на гражданите на здравословни и благоприятни условия на живот. Прави впечатление изричното задължаване на административния орган да предостави информацията и определянето на кратък срок за това. Това дело е последното от заведените с подкрепата на ПДИ шест дела през 2008 г. от ВВФ в опит да се осигури повече прозрачност при строежа на ски писти на Витоша. Ето и пълния текст на Решение № 3422 от 2.11.2010 г. на АССГ.

ПДИ представя новата си книга в гранд хотел „България“

02.11.2010

Премиерата на „Купувам/продавам брега на Дунав“
(10 години ЗДОИ, 60 истории на журналисти)
ще се състои на 26 ноември 2010 от 19.00 часа в книжарница „Хеликон”, бул. „Цар Освободител“ 4, София.

Още за книгата в Месечния бюлетин на ПДИ: http://www.aip-bg.org/bulletin/82/10.htm