Заповед на Обама за контролираната, но некласифицирана информация

На 4 ноември Белият дом оповести заповед  на президента Обама във връзка със смяна режима на класификация на документите. Застъпниците за свобода на информацията смятат,   че това е  проста, но важна крачка напред в усилията да се сложи ред в хаоса с категориите класифицирана информация.

В недалечното минало файловете, известни като „секретна, но некласифицирана информация” (Sensitive But Unclassified informationSBU) са били класифицирани от агенциите, за да се покаже необходимост от специално обработване на информацията с цел по-голяма защита. Това улеснява работата на правителствените служители. След терористичните атаки на 11 септември се появяват повече и различни обозначения SBU и все по-малко хора разбират какви ограничения се прилагат. Резултатът от объркването е ограничаването на почти целия обществен достъп до информацията и ограничено използване дори от тези, които се нуждаят от нея.

През месец май 2008 г. президентът Джордж Уокър Буш издава меморандум, който замества многобройните SBU класификации с името „контролирана некласифицирана информация” (Controlled Unclassified InformationCUI).  Целта е да се стандартизират практиките и да се подобри информационния обмен между правителствените служители. Въпреки това Джордж У. Буш не разрешава някои проблеми, свързани с SBU – няма ясно определение на  „контролирана некласифицирана информация” (Controlled Unclassified InformationCUI) и не е ясно въздействието на определянето на специален режим за достъп върху публичното разкриване на информацията.

Заповедта на Обама разрешава тези проблеми. Вместо да диктува и определя специални категории, тя определя начина, по който агенциите трябва да преглеждат категориите некласифицирана информация и да внасят за преразглеждане в NARA (National Archives and Record Administration) информацията, която искат да се пази.  Трябва да се цитира конкретна нормативна разпоредба или правителствена политика, налагаща ограничен достъп и да се даде специална обосновка.

Прегледът на NARA ще се опита да въведе ред  чрез отхвърляне на необосновани и ненужни категории, комбиниране на подобни категории в различните агенции и изясняване на  това каква информация трябва да се включи в дадена категория. До една година NARA трябва да публикува регистър на одобрените категории „контролирана некласифицирана информация” (Controlled Unclassified Information – CUI), включващ ясни дефинции.

В резултат на заповедта на Обама ще има повече CUI категории, но тяхното приложение ще бъда по-тясно и специфично.

Трите най-важни компонента в заповедта на Обама са:

  • Ясно становище, че определението «контролирана некласифицирана информация» няма да влияе върху решенията за пердоставяне на информация съгласно Закона за достъп до информация, нито пък ще пречи на обмена на информация между служителите в законодателната и правосъдната система
  • Изискване категориите «контролирана некласифицирана информация» да са свързани със съществуваща норма, разпореждане или правителствена политика, което да елиминира неясно формулираните и безсмислени категории, като Само за служебно ползване.
  • Създаване на публичен форум за разкриване и преглед на категориите  «контролирана некласифицирана информация» и изискване да има публичен регистър на тези категории, както и възможност за публични консултации преди да бъде одобрена съответната категория

Според Гари Бас, изпълнителен директор OMB Watch (http://www.ombwatch.org/)  „тази заповед създава справедлива и публична процедура, която признава нуждата от известен контрол върху категориите като в същото време ясно показва, че те трябва бъдат ограничени. Както винаги, изпълнението ще покаже дали тази политика ще постигне целта си или не.”

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*