Разговорите на държавните глави са обществена информация

Ден преди срещата на президента на Русия, Владимир Путин и премиера на България Бойко Борисов, Софийският административен съд отмени отказ на главния секретар на президента на Република България, да предостави съдържанието на стенограмите от разговора между президента Георги Първанов и тогавашния президент на Руската федерация – Владимир Путин и стенограмата от разговорите на официалните делегации.

Решението е постановено по дело за достъп до обществена информация, водено с подкрепата на Програма Достъп до Информация. Образувано е по жалба на гражданин, поискал достъп до съдържанието на стенограмите от разговора между президента Георги Първанов и президента на Руската федерация – Владимир Путин и стенограмата от разговорите на официалните делегации, проведени в началото на 2008 година.

В мотивите си, съда изтъква, че „ …. Тази информация е обществена, тъй като касае обществения живот на Република България, както и отношенията й в тази връзка с трета държава, като с исканата информация жалбоподателят би си съставил мнение относно дейността на задължения субект президента на Република България, като горното следва и във връзка с разпоредбата на чл. 92 ал. 1 изр. 2 от Конституцията на Република България, според което президентът представлява Република България в международните отношения и олицетворява единството на нацията.

Съгласно нормалната административна практика на официални срещи на президента , на дискусии и заседания да се води стенограма, а в конкретния случай е поисканата информация за официална среща на президента на Република България. Освен това и обичайната международна практика при водене на разговори на „четири очи” е също да бъде воден протокол за разговорите от срещата, особено когато се касае за официална среща. Това е така, тъй като под термина „на четири очи” се разбира среща – разговор между двамата ръководители на делегациите, без участието на самите делегации, но не означава конфиденциалност на разговора и изключването му от общата практика за водене на стенограма за съдържанието на разговора. Това следва от разпоредбата на чл. 44 ал. 1 т. 1 във връзка с т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавния протокол. Твърдението, че тъй като се касае за среща на „четири очи”, при която не се изготвя стенограма и съответно такава не може да се предостави на жалбоподателя, обаче не освобождава административния орган от задължението му да отговори писмено и мотивирано на жалбоподателя, поради и което съдът намира, че в тази връзка постановеният мълчалив отказ е незаконосъобразен.“

С решението си съдът отменя мълчаливия отказ на главния секретар на президента на Република България, да предостави съдържанието на стенограмата от разговора между президента Георги Първанов и президента на Руската федерация от срещата, проведена на 18 януари 2008 г.; както и съдържанието на стенограмата, от разговорите на двете официални делегации.

Съдът изпраща преписката на главния секретар на президента на Република България с указание да предостави на Л. А. Л. от Г. Б. поисканата информация.

Решението на Софийски административен съд подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд.

Пълният текст на решението можете да откриете на страницата на Програма достъп до Информация – в раздел новини

1 Kоментар

  1. Поздравления! Отличен пример за автентично ГРАЖДАНСКО действие, мотивирано от истинска загриженост за чистота и прозрачност в обществения ни живот и подкрепено от блестящата експертност на екипа на Програма „Достъп до информация“!

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*