Повече публичност при строежа на ски писти на Витоша

Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София (РИОСВ) е длъжен да осигури достъп до заданието за изработване на подробен устройствен план (ПУП) за ски и туристическа зона „Алеко“ на Витоша. До този извод стигна състав на Административен съд – София град (АССГ) в началото на м. ноември. Информацията бе поискана от Сдружение „ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България“ още през м. октомври 2008 г., но директорът на РИОСВ отказа представяне на копие от заданието с мотив, че същото е част от административна процедура, а не е окончателен акт. Делото се проточи почти две години, тъй като първоначалното решение на АССГ бе отменено от Върховния административен съд (ВАС) и се наложи делото да бъде повторно разглеждано в АССГ. С настоящото си решение АССГ отменя отказа на директора на РИОСВ и го задължава да предостави достъп до исканата информация в десет дневен срок. Мотивите на съда са, че исканата информация безспорно е свързана с околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и административния орган е пренебрегнал спецификата на обществените отношения, регулирани от ЗООС в частта, касаеща достъпа до информация. В решението е посочено, че Конституцията и ЗООС гарантират максимален достъп до обществена информация, тъй като членовете на гражданското общество следва да са максимално информирани за всякакви инвестиционни намерения, които засягат околната среда и биха могли да нарушат правото на гражданите на здравословни и благоприятни условия на живот. Прави впечатление изричното задължаване на административния орган да предостави информацията и определянето на кратък срок за това. Това дело е последното от заведените с подкрепата на ПДИ шест дела през 2008 г. от ВВФ в опит да се осигури повече прозрачност при строежа на ски писти на Витоша. Ето и пълния текст на Решение № 3422 от 2.11.2010 г. на АССГ.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*