No Image

Становище относно проектозакона за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър

Програма Достъп до Информация внесе становище относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър в Комисията по правни въпроси на […]

No Image

Летящи лични данни

Сякаш за да приветства новата стратегия за защита на личните данни на Европейската комисия (ЕК), представена на 04 ноември, в началото на тази седмица, българска […]