Гарантиране на правото на информация – призив към лидерите на 8-та азиатско-европейска среща на върха

Четвърта Конференция на гражданските организации от Азия и Европа(1-3 октомври) се проведе като паралелно официално събитие на Осмата азиатско-европейска среща на върха в Брюксел.

На 7 кръгли маси на конференцията 150 представителите на НПО от Европа  и Азия, университетски преподаватели и експерти обсъждаха  приоритетни теми относно:кой би трябвало да плаща за висшето образование?; създаване на умения и компетентност за живот и работа в Евро-Азиатското пространството; устойчиви творчески градове: ролята на изкуството в глобализирания градски контекст; ролята на младите в популяризирането на общественото здраве: нови идеи, млади идеи; изграждане на регионална общност: превод на европейския опит в Източна Азия; правото на информация; Европейският съюз и Азия: интеррегионализъм и регионална интеграция.

Съорганизатори на кръглата маса по правото на достъп до информация бяха Артикъл 19 и Фондацията за медийни алтернативи – Филипините. Участниците в кръглата маса „Правото на информация” от  България, Индия, Малайзия, Филипините, Унгария, Виетнам, Камбоджа, Китай, Ирландия, Латвия и международните организации Артикъл 19,  Greenpeace International и Азиатския форум за човешки права и развитие обмениха своя опит и отправиха към лидерите от осмата азиатско-европейска среща на върха своите препоръки за реализиране правото на информация, които станаха неразделна част от заключителния документ на конференцията, представен на азиатско-европейската среща на върха, а именно:

Правото на достъп до информация е основно за гражданското участие, отчетността на правителствата, и гарантиране  устойчивото развитие включително и борбата с бедността и корупцията. Ето защо би трябвало:

  • Правителствата да признават и зачитат правото на  всеки да търси, получава и разпространява  информация, чрез приемане и прилагане на законодателсво, съответстващо на международните стандарти;  да се гарантира максимална прозрачност и достъп до информация при двустранни и многостранни преговори във връзка с международни договори и спогодби;
  • Да се разшири и задълбочи  участието на правителствата в признаването и присъединяване към международните договори и конвенции относно правото на достъп до  информация и  по-специално Конвенцията за достъп до информация, участието на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда на Икономическата комисия за Европа на ООН, позната като  Орхуската конвенция; те би трябвало да подтикват международните институции в които членуват да развиват свои политики на прозрачност, особено що се отнася до активното публикуване на информация от обществен интерес;
  • Лидерите на азиатско-европейската среща  да окуражават инициативи на гражданското общество, които насърчават правото на информация и улесняват обмяната на опит и ресурси в областта на правото на информация.

Г-жа Гергана Жулева – изпълнителен директор на Програма Достъп до Информация представи проблемите и новите предизвикателства пред достъпа до информация в България на основата  на 14 годишния опит  на ПДИ в застъпничеството за приемане и прилагане на законодателството за  достъп до информация.

Подробности за конференцията:

http://asef.org/index.php?option=com_project&task=view&id=630

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*