Правителството на Великобритания предлага разширяване обхвата на закона за свобода на информацията

На 7 януари 2011 г. британското правителство предложи реформи в Закона за свобода на информацията във Великобритания, според които ще се разшири обхвата на задължените субекти и ще се ускори предоставянето на архивни материали.

Предстоящите промени бяха оповестени от министерство на правосъдието и обяснени от заместник премиера, Ник Клег.

Министър Клег обяви, че през следващите месеци предстоят и промени в законите относно клеветата във Великобритания, които предвиждат въвеждане на задължителна защита за говорещите в името на обществения интерес, независимо дали са радио и телевизионни журналисти или блогъри.

Законът за свобода на информацията ще бъде изменен и допълнен, така че да гарантира активното публикуване на данни от страна на публичните власти по такъв начин, че да позволява на бизнеса, неправителствените организации и други заинтересовани лица да използват повторно информация от обществения сектор.

Предлаганите изменения също увеличават независимостта на службата на информационния комисар и налагат допълнителна защита върху информацията относно кралското семейство.

Много от предложените промени са предизборни обещания на либералдемократите от 2010 година.

Какво ще се промени?

Разширен обхват

Съставен е списък с 20 институции, които ще бъдат задължени субекти съгласно Закона за свобода на информацията. Сред тях са Асоциацията на висшите полицейски служители (Association of Chief Police Officers), Службата за инспекция и контрол на училищата (Schools Inspection Service), Британски институтът за  стандартизация (British Standards Institute), Тръст за въглеродните емисии (Carbon Trust), Агенция за рекламни стандарти (Advertising Standards Authority).

Независимост на Информационния комисар

С измененията в сегашния закон ще отпадне изискването да се иска съгласието на държавния секретар при назначаване и пенсиониране на персонала, определяне на заплатите и други.

Заемането на поста ще бъде ограничено до един мандат от 5 години. Назначаването на информационния комисар ще бъде по-прозрачно и ще се увеличи ролята на парламента.

Архиви

След измененията и допълненията на закона ще се предоставя по-бързо достъп до исторически документи. Ограничителният срок при историческите архиви се намалява от 30 на 20 години.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*