Архив за декември, 2010

Том Блентън: Прибързани наказателни мерки ще доведат до повече изтичане на информацията, повече контрол и строги мерки, по-малко отчетно управление и намалена сигурност

17.12.2010

Директорът на „Архив Национална сигурност” заклейми „Wikimania“- та

Опитите да се затегне системата на секретност и да се контролират информатори и медии е признак за фундаменталиска самозащита, според Томас Блентън, изпълнителен директор на „Архив Национална сигурност”[1]. Това заяви той в изслушването пред Законодателната комисия в Камарата на представителите на САЩ на 16 декември 2010 г. По време на първото изслушване в резултат на аферата Кейбългейт и публикуването на документи на Държавния апартамент от WikiLeaks, Блентън призова законодателите да погледнат обективно на въпроса, повдигнат от информаторите, и да не предприемат крайни мерки.  Това бе съобщено в прессъобщение на организациятя „Архив Национална сигурност”.

„Повече дим, отколкото огън”, нарече Блентън призивите за разширяване обхвата на Закона за шпионажа и за атентат срещу създателя на WikiLeaks Джуулиан Асандж. Прибързани наказателни мерки „ще доведат до повече изтичане на информацията, повече контрол и строги мерки, по-малко отчетно управление и намалена сигурност”, предупреди Блентън. (още…)

Кога Столична община ще предостави достъп до доклада за анализ на концесията на водата на София

16.12.2010

С решение от 10 декември 2010 г. Административен съд София-град (АССГ) за втори път отмени отказ на Столична община (СО) да предостави достъп до доклад за оценка и анализ на проблеми, свързани с концесионния договор за водата на София.

Информацията е поискана още в края на 2008 г. от Ганчо Хитров от „Национален комитет за подобряване водоснабдяването на България” гр. София. Първият отказ на СО да предостави достъп до този доклад от м. февруари 2009 г. бе на основание адвокатска тайна (тъй като доклада е изготвен от адвокатска кантора) и бе отменен от две съдебни инстанции (от АССГ с Решение от 16.06.2009 г. по адм.д. № 1884/2009 г., потвърдено с Решение № 4195/30.03.2010 г. по адм.д. № 10514/ 2009 г. на ВАС, Пето отделение).

Вместо да предостави достъп до информацията в изпълнение на съдебните решения СО отказа отново предоставянето й с мотив, че исканият документ не представлява нито официална, нито служебна информация. В сегашното си решение АССГ отбелязва, че безспорно информацията, която се иска, е обществена, доколкото дава информация на гражданите за дейността на СО, която е задължен субект по смисъла на закона, във връзка със сключения концесионен договор за водата на София и неговото изпълнение, което е анализирано в изготвения по поръчение на ответника одиторски доклад. Съдът отбелязва още, че е недопустимо след като в първоначалния отказ е твърдяно, че съдържането на анализа е поверително и е обект на адвокатска тайна, поради което не може да бъде разгласяван пред трети лица и този отказ е отменен от съда и преписката върната за ново произнасяне, да се излагат нови доводи, че исканата информация не представлява обществена информация по смисъла на закона.

Резюме на случая на страницата на Програма Достъп до Информация

Достъпност на информацията, свързана с пенсионното осигуряване

14.12.2010

Сравнение между информираността на американските граждани относно размера на бъдещата им пенсия и неяснотата и липсата на информация за пенсионната система и изчисляването на пенсиите в България прави Михаил Андреев в статията

Какви пенсии ще получават американските и българските пенсионери? в брой 505 на Бюлетина на Института за пазарна икономика „Преглед на стопанската политика“.

Опасно: полицията разследва заявители по ЗДОИ

03.12.2010

Граждани,  поискали достъп до обществена информация от кмета на Община Варна са разследвани от Областна дирекция на МВР – Варна. Във връзка с провеждана гражданска кампания за прозрачност на обсъжданията на Общия устройствен план на Община Варна, над 20 граждани подават заявления за достъп до информация на бланка с еднакво съдържание. С тях искат от кмета на града да предостави:

1. Писмените протоколи от всички проведени обществени обсъждания на предварителния проект на Общ устройствен план на Община Варна – на хартиен носител.
2. Звуковите записи от обсъжданията, визирани в т. 1 – на технически носител. (още…)