Кога Столична община ще предостави достъп до доклада за анализ на концесията на водата на София

С решение от 10 декември 2010 г. Административен съд София-град (АССГ) за втори път отмени отказ на Столична община (СО) да предостави достъп до доклад за оценка и анализ на проблеми, свързани с концесионния договор за водата на София.

Информацията е поискана още в края на 2008 г. от Ганчо Хитров от „Национален комитет за подобряване водоснабдяването на България” гр. София. Първият отказ на СО да предостави достъп до този доклад от м. февруари 2009 г. бе на основание адвокатска тайна (тъй като доклада е изготвен от адвокатска кантора) и бе отменен от две съдебни инстанции (от АССГ с Решение от 16.06.2009 г. по адм.д. № 1884/2009 г., потвърдено с Решение № 4195/30.03.2010 г. по адм.д. № 10514/ 2009 г. на ВАС, Пето отделение).

Вместо да предостави достъп до информацията в изпълнение на съдебните решения СО отказа отново предоставянето й с мотив, че исканият документ не представлява нито официална, нито служебна информация. В сегашното си решение АССГ отбелязва, че безспорно информацията, която се иска, е обществена, доколкото дава информация на гражданите за дейността на СО, която е задължен субект по смисъла на закона, във връзка със сключения концесионен договор за водата на София и неговото изпълнение, което е анализирано в изготвения по поръчение на ответника одиторски доклад. Съдът отбелязва още, че е недопустимо след като в първоначалния отказ е твърдяно, че съдържането на анализа е поверително и е обект на адвокатска тайна, поради което не може да бъде разгласяван пред трети лица и този отказ е отменен от съда и преписката върната за ново произнасяне, да се излагат нови доводи, че исканата информация не представлява обществена информация по смисъла на закона.

Резюме на случая на страницата на Програма Достъп до Информация

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*