Архив за септември, 2010

Глобален индекс за правото на информация – отворен за коментар

24.09.2010

В навечерието на 28 септември, Международният ден на правото да знам, организацията ARTICLE 19 предложи за консултация Глобален индекс за правото на информация. Индексът ще подпомогне сравнителния анализ на законите за достъп до информаци, като покаже слабостите и най-добрите практики. (още…)

Как да задушим пресата

24.09.2010

Как да задушим пресата (How to stifle the press) е заглавието на есе, публикувано в списанието „Спектейтър” на 18 септември 2010 г. от Алън Ръсбриджър, редактор във в-к „Гардиън”. Той критикува негативния ефект от размера на разходите при защитата по обвинение за клевета във Великобритания и Уелс. Според цитирано от него изследване на Университета Оксфорд от 2008 г., средните разходи по защита срещу обвинения за клевета са 140 пъти по-високи от средните за Европа. (още…)

От народните гавази – наща НАП ни пази!!!

23.09.2010

Проект на „Закон за ограничаване на плащанията в брой“ – перла на законотворческата мисъл на юристите на Министерство на финансите – беше разгледан и одобрен за внасяне в Народното събрание на заседание на Министерски съвет на 08 септември 2010 година. Съгласно текста на закона (който между другото е от 3 члена – кратък, но суров и справедлив), от приемането на закона насетне, всички парични плащания ще се извършват по безкасов път, само когато са на стойност над 5 000 лева, включително, или на стойност под 5 000 лева, ако представляват частични плащания по едно задължение, общата сума на което надвишава 5 000 лева. Който извърши или допусне извършване на нарушение по този закон ще се наказва с глоба в размер на двадесет и пет на сто от общия размер на направеното плащане – ако е физическо лице или имуществена санкция в размер на петдесет на сто от общия размер на направеното плащане – ако е юридическо лице. Актовете за установяване на нарушенията по този закон се съставят от органите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или оправомощени от него длъжностни лица. (още…)

„Авиоотряд“ 28 отказа информация за полетите на премиера Борисов

20.09.2010

С подкрепата на ПДИ бе обжалван отказ на Заместник генералния директор на „Авиоотряд“ 28 да предостави на Веселка Венкова (в. „Дума“) информация за пътните разходи, направени за полетите на министър-председателя Бойко Борисов с „Авиоотряд“ 28 в страната, в периода от встъпването му в длъжност на 27 юли 2009 г. до 30 юни 2010 г. В отказа от 9 август 2010 г. е отбелязано единствено, че исканата от журналистката информация била определена като класифицирана информация. Според юристите на ПДИ обаче подобен отказ е незаконосъобразен, тъй като в него дори не е посочено дали информацията е класифицирана като служебна или като държавна тайна, нито е посочено, че е маркирана с гриф за сигурност. Предстои образуване на дело в Административен съд – София град (АССГ).