No Image

Информация за снегопочистването и управлението на отпадъците в Смолян е от надделяващ обществен интерес

С решение № 8706 от 18.06.2012 г. Върховният Административен Съд (ВАС) потвърди решение на Административен Съд-Смолян (АСС) което отменя частичен отказ на кмета на Смолян да предостави информация за цената на договорите сключени между общината и две търговски дружества – Титан Клинър“ ООД (за снегопочистване и снегоизвозване от 2006 г.) и „Еко Титан Груп“ АД (за сметосъбиране и сметоизвозване от 2008 г.)

No Image

Конференцията на ООН за устойчиво развитие „Рио+20“ – надежда за повече прозрачност, обществено участие и достъп до правосъдие по проблеми свързани с околната среда

Делегатите на Конференцията на ООН за устойчиво развитие „Рио+20” приеха Заключителен документ, озаглавен „Бъдещето, което искаме”.

No Image

Американската щатска администрация ще плати 70,000 долара съдебни разноски за дело по закона за достъп до информация

Администрацията на столицата на щата Ню Йорк – Олбани ще плати на вестник Times Union 70,000 долара за да покрие съдебни разноски по дългогодишно съдебно дело по Закона за свобода на информацията. Медията е поискала информация за наложени глоби за неправилно паркиране, впоследствие отменени от общинската администрация. Информацията беше предоставена в деня на образуване на делото, но въпреки това медията е продължила съдебната битка.

No Image

Декларациите на народните представители за разпореждане с публични средства не са лични данни

Административен съд – София град за втори път постанови, че достъпът до декларациите на независимите народни представители за прехвърляне на полагащата им се бюджетна субсидия към дадена политическа партия не може да бъде ограничен на основание лични данни.

No Image

Съдът установи надделяващ обществен интерес към определянето на цените на електрическата и топлинна енергия

Административен съд София-град отмени частичен отказ на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). От енергийния регулатор беше поскана информация за необходимостта от увеличение на цените на топло- и електро- енергия през 2008 г., а именно материалите с които „Топлофикация София” ЕАД и „ЕВН България Топлофикация София” ЕАД иска изменение на цените.