Съдът върна казуса с общия устройствен план на Варна за ново разглеждане

С решение № 8804 от 17 юли 2015 г. седемчленен състав на Върховния административен съд /ВАС/ отмени решение на петчленен състав, с което бе прието за законосъобразно становището за одобряване на екологичната оценка на общия устройствен план /ЕО на ОУП/ на Варна. Молбата за отмяна бе подадена от Сдружението за оптимизиране на правосъдието и администрацията /СОПА/ и Юлиян Чолаков с помощта на Програма достъп до информация.

Делото е част от голямата битка на граждани и НПО от Варна за законност и ограничаване на административния произвол за частни цели в казуса, известен като „Алея Първа” [от Морската градина].

Становището на министъра на околната среда и водите по ЕО на ОУП на Варна бе издадено през есента на 2011 г. С одобрения нов общ устройствен план по същество бе направен опит да бъде осигурена реализацията на съмнителната сделка, при която част от Морската градина бе продадена на „Холдинг Варна”, представляващ част от известна и влиятелна трибуквена групировка.

Според жалбоподателите – сдружения и граждани, наред с други нарушения е нарушено правото на обществеността на предварителен достъп до информацията, свързана с екологичната оценка, и правото на участие на обществеността в обсъждането й. Тези права са прогласени от подписаната и ратифицирана от България „Орхуска конвенция”, както и от Закона за опазване на околната среда и са основани на чл.55 от Конституцията, гарантиращ правото на всеки на здравословна околна среда.

Доводите на жалбоподателите бяха отхвърлени с решения на тричленен и петчленен състав на ВАС през 2014 г. Според мотивите в тях, доводите на жалбоподателите, че информацията /проект на доклада за екологична оценка с приложения/ не е била на разположение един месец предварително и не е било ясно къде може да се чете, не са основателни поради това, че за обществените обсъждания били съставени протоколи. Без обсъждане от съставите е останала заповедта на кмета /Кирил Йорданов, подал оставка след протести на граждани през 2013 г./ от 20 август 2009 г., в която ясно се вижда, че документите не са публикувани, нито е определен срок и място за четенето им, в нарушение на нормативните изисквания.  Отхвърлени са и доводите, че министърът не може да подмени без каквато и да е експертиза 90% от предвидените в ЕО мерки за наблюдение и контрол, както и че докладът по ЕО е съществено допълнен през 2011 г., без да бъде допълнително оповестен и обсъден със заинтересованата общественост.

Изключването на няколко от жалбоподателите от процедурите пред петчленния състав е основанието за отмяната на решението му /чл.239, т.5 от Административнопроцесуалния кодекс/. Седемчленният състав приема: „Това е съществено нарушение на съдопроизводствените правила и е отменително основание по смисъла на чл.239, т.5, предложение първо от АПК”. Без отговор е оставил петчленният състав и възражението на процесуалния представител на изключените лица за нередовното им призоваване.

Делото се връща за ново произнасяне по трите касационни жалби от петчленен състав за произнасяне по същество.

 

4 Коментари

  1. Крайно време е да се цивилизоваме и да направим така, че правилата ни да важат за всички. Само тогава ще има смисъл всяко едно разумно начинание. Само тогава мотивацията за инициативи ще достигне значителен коефициент на полезно действие.

  2. Доста манипулирана информация, като се има предвид, че делото е отменено само заради неприсъствието на Чолаков, а не защото има нещо нередно. И този ОУП няма нищо общо с проекта за алеята.

  3. Варна беше известна с прекрасната си морска градина – най голямата и красива на Балканския полуостров и с наличието на ценни дървесни видове донесени от един чужденец,който се оказа повече българин от днешните ни управници.Сега състоянието на градината е плачевно /както и на цяла Варна ,която беше най красивия град на България/

    Морската градина принадлежи не само на варненци,а на всички българи.За това тя трябва да остане такава и да се стопанисва и поддържа от държавата и да се обяви за природен парк.Тя не бива продавана на никого и не трябва да се застроява.Построените частни сгради,построени с разрешението на управниците на града след 10 ноември 1989 г./за което те са си получили не малко финикийски знаци без да се срамуват,че продават правото на всички българи/ трябва да се национализират и да се превърнат в детски градини и домове за стари хора,от които Варна има много голяма нужда,а на тези издали разрешенията за строеж да се потърси съдебна отговорност.

  4. Варна беше известна с прекрасната си морска градина – най голямата и красива на Балканския полуостров и с наличието на ценни дървесни видове донесени от един чужденец,който се оказа повече българин от днешните ни управници.Сега състоянието на градината е плачевно /както и на цяла Варна ,която беше най красивия град на България/
    Морската градина принадлежи не само на варненци,а на всички българи.За това тя трябва да остане такава и да се стопанисва и поддържа от държавата и да се обяви за природен парк.Тя не бива да бъде продавана на никого и не трябва да се застроява.Построените частни сгради,построени с разрешението на управниците на града след 10 ноември 1989 г./за което те са си получили не малко финикийски знаци без да се срамуват,че продават правото на всички българи/ трябва да се национализират и да се превърнат в детски градини и домове за стари хора,от които Варна има много голяма нужда,а на тези издали разрешенията за строеж да се потърси съдебна отговорност.Колкото до мощната икономическа трибуквена групировка,която управлява Варна би било добре вместо да се стреми да вземе и последната глътка въздух на варненци,да насочи усилията и намеренията си да изгради модерни предприятия във Варна,където да работят младите хора.Защото истинските бизнесмени не разрушават и не заравят цели предприятия в земята/като завод Васил Коларов/,за да дават под наем земята и да облагодетелстват чужди фирми ,а създават печеливши предприятия или търсят други актуални производства заменящи старите, използвайки сграден фонд и машини и въвеждайки нови технологии.С болка слушах въпросите на един голям турски бизнесмен,с когото се срещнах случайно на Пловдивския панаир и когото познавах отдавна ,тъй като Варна му беше любим град и често след участието си на панаира идваше във Варна на почивка,а въпросите му бяха – какво направихте с Варна,защо унищожихте предприятията си вместо да намерите заместващи производства,да сключите договори с големи фирми за производство на части,та ако ще само гайки и болтове да произвеждате за тях-така както ние в Турция направихме и не само в Турция и в други азиатски държави се изнесаха много производства.Така не само щяхте да използвате сградите и голяма част от машините,не само щяхте да ги доразвиете ,но и най важното – да запазите човешкия си ресурс от добри инженери ,техници , квалифицирани работници.И болката стегна сърцето ми като си представих как срещах мои колеги от института,които работеха в големите предприятия на Варна – Корабостроителния и Кораборемонтния завод,завод „Васил Коларов,Елпром,Завода за манометри в НИПКИК и в многото други по-малки предприятия във Варна ,да продават зеленчуци на пазара или да подпират тезгяхите на многото малки магазинчета в града,а техните деца и внуци бяха заминали в чужбина да работят като прислуга или неквалифицирана работа,да работят за чуждата,а не за своята страна,да оставят дом и родители,за да преживеят.Варненци! Събудете се! За не ни проклинат идните поколения!

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*