Информация за референдума не е изготвяна, а изготвената през 2005 г. е недостъпна, признават от МИЕТ

На 7 януари 2013 г. ПДИ подаде две заявления относно информацията, която се очаква Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Народното събрание (НС) да са подготвили на разположение на гражданите за референдума. НС отговори миналата седмица.

На 24 януари 2013 г., четири дни след изтичането на законоустановения срок за отговор по ЗДОИ (и 3 дни преди референдума), получихме отговор от МИЕТ с изходящ номер от същия ден. Според министерството:

 1. Информацията, която искаме (оценки на ядрената безопасност, социално-икономическия ефект и управлението на ОЯГ и РАО на централата, визирана в референдума), „е била публична и не представлява обществена информация” (каквото и да означава това???);
 2. Нетехническо резюме на изготвените през 2005 г. доклад за ОВОС и технико-икономически анализ на АЕЦ „Белене”, са били публикувани на интернет страницата на АЕЦ „Белене“ при НЕК в миналото, но в момента тази страница не е активна (!!!!);
 3. Оценка на радиоактивните отпадъци (ОЯГ) и отработеното ядрено гориво (РАО) е направена освен това и в Стратегията за управление на ОЯГ и РАО до 2030 г., публикувана в интернет.
 4. Гражданите, нямащи достъп до интернет, ще могат да четат Стратегията на хартиено копие, което ще бъде предоставено в пресцентъра на МИЕТ.

От отговора се вижда, че:

 1. Не са изготвени понастоящем анализи на безопасността, социално-икономическия ефект и ОЯГ и РАО на централата, за която българските граждани ще гласуват в неделя;
 2. Не са достъпни в интернет анализите, направени на АЕЦ „Белене” през 2005 г.;
 3. Не е достъпна до 24 януари 2013 г. на хартиен носител за неползващите интернет Стратегията за управление на ОЯГ и РАО до 2030 г. Хартиено копие ще бъде предоставено в пресцентъра на МИЕТ на разположение на гражданите най-рано в оставащия работен ден на 25 януари преди референдума.

От отговора на Народното събрание на заявлението ни разбрахме, че депутатите не са чели оценките, поне не и в сградата на парламента. От отговора на МИЕТ установяваме, че не са предоставени и на гражданите.

Тоест, в неделя се очаква българските граждани да гласуват за нещо, за което анализи не са правени, а направените през 2005 г. са недостъпни.

Е, как да не гласува човек не за една, а за 5-10 ядрени централи едновременно!!??

1 Kоментар

 1. До: Представляващия Министерски съвет

  От: Георги Владимиров Шумаков

  Точния Адрес: абонаментна пощенска кутия 34 в стационарна пощенска станция 1330
  на търговско дружество Български Пощи ЕАД притежаващо регистрационен номер по БУЛСТАТ 121396123, разположена на място означено в
  издаден от нея фискален бон „София,бул. Н.Мушанов, No76, бл..41“ находеща се в район обозначен с национален пощенски код 1330

  Дата: 28 януари 2013год

  –––––––––––––––––

  Уважаеми Представляващ Министрески съвет,

  моля доброволно да предприемете необходимите действия за обявяване за невалиден проведения на 27 януари 2013год референдум в Република България поради обстоятелството, че не успях да взема решение как да гласувам.

  След което моля, да доведете до знанието ми и хората в Републиката:

  1. Анализи на безопасността, социално-икономическия ефект и отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци на евентуална нова централа, в избрани от Министрески съвет региони.

  2. Анализите, направени на АЕЦ „Белене” през 2005 г.

  3. Стратегията за управление на ядрено гориво и радиоактивни и радиоактивни отпадъци до 2030 г.

  В период не по-рано от месец след като сте ме запознали, но не по-късен от три месеца, моля да проведете отново референдум по същия въпрос, за да мога да адекватно да изразя мнението си.

  Предоставям Ви двуседмичен срок от съобщаването за предприемане на указаните действия.

  Георги Шумаков

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*