Съдът разпореди на МРРБ да разкрие истината – има или няма проверка на казуса „Алея първа“

С решение от 2 февруари 2012 г. по адм. дело № 2003 от 2011 г. Административният съд – София град отмени отказ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството да предостави информация за проверка по казуса „Алея първа“ във Варна. Особеното в случая е, че нито на заявителката арх. Калина Павлова от Варна, нито на нас, нито дори на съда стана ясно има ли, или няма такава проверка. На заявлението си за достъп до информация от 10.09.2010 г. гражданката е получила отговор от министерството, че такава информация не съществува. Едновременно с това в отговор на парламентарен въпрос на г-н Иван Костов „Какви действия е предприело министерството за разследване на сделката с терена от 122 декара за проекта „Алея първа” – гр. Варна?”, на 19 март 2010 г. тогавашният министър г-н Плевнелиев е заявил: „Разбира се, аз разпоредих обстойна проверка на процедурите, извършвани и контролирани от МРРБ. В момента тази проверка е в своята заключителна фаза, още не сме приключили.”

Предстои да се изясни въпросът кой казва истината – служителят на МРРБ, подписал писмото, или ексминистърът и настоящ държавен глава. Указанията на съда към министерството са именно да изясни и разкрие фактите. Ето какво между другото се приема в съдебното решение ( http://domino.admincourtsofia.bg/BCAP/ADMC/WebData.nsf/ActsByCaseNo/D782B521D52A66D1C22579980049DE58/$FILE/temp4094164121527789A1D39D379CD118FC2257998003F39BA.pdf ) :

„Отказът е незаконосъобразен по отношение на поисканата информация за извършените в МРРБ проверки на продажбата на 122 дка от крайбрежието на Варна на „Холдинг Варна” АД, вкл. кои служители са участвали в проверките, какви резолюции са поставяни по документите от проверките, какви становища са съставени по време на проверките и като краен резултат от тях …

… Несъответствието между изявлението на орган на изпълнителната власт със специална компетентност и твърдението на директора на дирекция в МРРБ по повод на претендираната информация поражда основателно съмнение /курсивът мой/ дали фактическата обстановка, възприета в обжалвания акт, кореспондира с действителната. При положение, че е наредена проверка по казуса с крайбрежната ивица на гр. Варна, вероятно служителите от администрацията са извършвали определени действия в изпълнение на волята на министъра, дори и проверката да не е приключила с окончателен акт, съдържащ конкретни заключения. Поради това е било дължимо издателят на отказа, оправомощен от министъра да се произнася по искания по ЗДОИ, да изложи конкретни съображения по поставения въпрос и да информира заявителката за евентуалния ход на проверката, ако е осъществена, дали същата е приключила, по какъв начин е докладвана на министъра и въобще какви действия са предприети от администрацията.”

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*