Община Смолян предостави достъп до информация за насърчаването на спорта три месеца след поискването й

На 18 октомври 2011 г. се проведе съдебно заседание по жалба на г-н Г. Диевски срещу мълчалив отказ на кмета на община Смолян да предостави достъп до годишната програма на общината за развитие на спорта и сумите, изплатени от общинския бюджет на спортни клубове.
В съдебната зала е постъпил документ от общината, с който се предоставя достъп до информацията, т.е. мълчаливият отказ е преразгледан и заявителят си е получил документите още същия ден. Информацията е предоставена на 18 октомври 2011 г. – около три месеца след регистрирането на заявлението на 22 юли 2011 г. Историята е с добър край, но остава въпросът нормално ли е администрацията да мълчи по заявления, поради което да се налага да се завежда съдебно дело, да се полагат усилия, да се плаща съдебна такса по жалбата, да се подготви защита /с помощта на ПДИ/ и чак тогава да се предоставят на гражданина две страници на хартиен носител. Не е ли по-добре и за гражданина, и за общината, чието управление се основава на доверието в дейността й, да предоставят в деня на заявлението цялата информация, както са я предоставили в деня на съдебното заседание? Да не говорим за това, че е логично програмата да е публикувана в секция „спорт” на интернет страницата на общинския съвет ( http://www.smolyan.bg/index.php?lang=bg&do=10 ).
Казусът е само повод да се замислим отново за практиката по т.нар. „мълчаливи откази” по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Според твърдата практика на Върховния административен съд те са нетърпимо, недопустимо от правото явление и по правило подлежат на отмяна. Независимо от това броят им продължава да е висок според данните на ПДИ, а в правителствения доклад за състоянието на администрацията за 2010 г. понятието „мълчалив отказ” не се споменава и не става ясно коя статистика се отнася до тези случаи ( вж. още на www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Липсва_политическа_оценка_и_отговорност_формализмът_набира_м/104401/1000163291/ ). Едновременно с това за поредна година четем констатацията, че през отчетната година „няма регистрирани нарушения и наложени наказания на длъжностни лица по ЗДОИ”.
В годишния доклад на ПДИ се подчерта, че е нужен по-сериозен контрол по закона. Гражданите искат да видят и санкции, когато законът е нарушен. Все пак българският закон дава възможност информация да се иска и устно, което предполага да се даде веднага, когато е под ръка. Управляващите трябва да се замислят за по-ефективно прилагане на ЗДОИ, защото гражданите го разпознават като „техния” закон, познатостта му е широка /45% през 2010 г./, а изборите са добър повод да бъде показана отговорност пред гласоподавателя.
По-рано тази година Административният съд – гр. Смолян осъди кмета на общината да предостави достъп до цената на два договора за обществена поръчка, свързани с третирането на битовите отпадъци ( http://blog.aip-bg.org/publications/349 )

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*