България е сред първите 15 държави в глобалния мониторинг за прозрачност на бюджетите

Международният мониторинг е част от кампанията „Задай 6 въпроса на своето правителство” (Ask Your Government! 6 Question Campaign) и обхваща 80 държави. Проучването стартира през декември 2009 г. по инициатива  на International Budget Partnership.

Организациите Access Info Europe и Център за право и демокрация (Centre for Law and Democracy) координираха подаването на 480 заявления за достъп до информация в 80 държави с помощта на национални партньори в лицето на активни граждански организации. Програма Достъп до Информация се включи в световната кампания. В рамките на проучването към правителствата бяха отправени 6 въпроса за изразходването на публични средства за защита на околната среда, за насърчаване на здравеопазването в областта на майчинството и ефективност на помощите за развитие на други държави.

Резултатите от глобалния мониторинг показват, че на повече от половината заявления информация не е предоставена, а в 38% от случаите е налице мълчалив отказ.

Само при 1 от 4 заявления за информация за бюджета, подадени в 80 държави е получен пълен отговор.

Най-добре представилите се държави са Нова Зеландия, Грузия, Индия, Намибия, Армения, Колумбия, Украйна, Черна гора, Сърбия, България, Хърватска, Словения, Южна Африка, Коста Рика и Германия.

Основни изводи

Не е отговорено на  повече от половината заявления и 38% от подадените заявления са получили мълчалив отказ.

Широко разпространена е практиката да не се спазват сроковете за отговор и заявителите често трябва да подават заявления повторно. Само в 12 държави предоставеният отговор по заявленията е в съответствие със стандартите за достъп до информация.

Страните, в които има действащи закони за право на информация са с по-добри резултати. Колкото по-отдавна има такъв закон, толкова  по-кратък е срокът за отговор на заявлението.

Добре са се представили както установени демокрации, така и страните с наскоро приети закони за достъп до информация. Новите демокрации заемат две трети от 15-те държави, демонстрирали най-голяма информационна откритост.  Това показва, че кампаниите за насърчаване правото на информация в новите демокрации са ефективни.

Резултатите от проучването бяха представени на 7ма Межедународна конференция на Информационните комисари, която се проведе в Отава, Канада, на 4-5 октомри 2011. Седмица по-рано Access Info Europe и Centre for Law and Democracy публикуваха първия Рейтинг на правото на информация, въз основа на анализ на правната рамка на правото на достъп до информация в 89 държави.