Имало ли е проверка на сделката за Алея Първа в МРРБ?

Изглежда Законът за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ все повече работи и у нас както в развитите демократични страни – помага да се поставят и осветляват важни за обществото въпроси. Доказателство за това се съдържа в днешното заседание по адм.дело № 2003 / 2011 г. по описа на Административния съд – София град. Делото е образувано по заявление на Калина Павлова от Варна и е срещу отказ, подписан от длъжностно лице в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Дотук – нищо ново. Новото е, че от делото произтече съществения за гражданите въпрос, дали ексминистърът и настоящ кандидат за президент от ГЕРБ е излъгал хладнокръвно Народното събрание по време на парламентарен контрол или не.
Да представим фактите, каквито са. В отговор на парламентарен въпрос, зададен от народния представител Иван Костов „Какви действия е предприело министерството за разследване на сделката с терена от 122 декара за проекта „Алея първа” – гр. Варна?”, г-н Плевнелиев е заявил: „Разбира се, аз разпоредих обстойна проверка на процедурите, извършвани и контролирани от МРРБ. В момента тази проверка е в своята заключителна фаза, още не сме приключили.” Заседанието е проведено на 19 март 2010 г.
Няколко месеца по-късно заявителката поисква по ЗДОИ информация относно „извършените в МРРБ проверки на продажбата на 122 дка от крайбрежието на Варна на „Холдинг Варна”АД, включително кои служители са участвали в проверките, какви резолюции са поставяни по документите от проверките, какви становища са съставени по време на проверките като краен резултат от тях”. С писмо изх. № 94-00-33/ 04.10.2010 г. от МРРБ отговарят, че по т.1 от заявлението /цитирана по-горе/ исканата информация „не се съхранява в Министерството на регионалното развитие и благоустройството”.
Остава въпросът кой казва истината – служителят на МРРБ, подписал писмото или ексминистърът Плевнелиев. В проведеното на 20 септември 2011 г. съдебно заседание юристът на МРРБ заяви, че оспорва жалбата /т.е. поддържа писмото на МРРБ/ и не иска да представя нови доказателства. Тоест заяви, че написаното в писмото е вярно, което означава, че индиректно казаното от ексминистъра е невярно. Учудващо е, че юристът дори не поиска от съда възможност да изясни ситуацията. Съдът все пак предостави на МРРБ тази възможност, но тя няма да може да се използва преди изборите, тъй като делото бе отложено за 1 ноември.
С други думи, защитата на МРРБ хвърли в ръцете на кандидата на управляващата партия за президент горещия картоф да обяснява кой говори истината, и защо служителите в министерството, което доскоро ръководеше, създават съмнения относно почтеността на неговия отговор на парламентарен въпрос.

1 Kоментар

  1. По искане „да се предостави всичката създавана и съхранявана информация съдържаща се във абсолютно всички записи възникнали с образуването на административното производство по твърдяната под клетва проверка. За да се избегнат неразбрали се повтаря, че в описанието на информация се включва в т.ч. както актът, с който е образувано административното производство за проверка, така и предхождащият го запис, на основание на който на министъра му е хрумнало да издаде този акт. Тоест, възможно това да е сигнал или друго.“

    В заповед РД-02-14-2050 от 10.10.2011год на директор на дирекция Правна си излага следното:

    „По случая, визиран в заявлението под горния номер е разпоредена обстойна проверка в МРРБ. В резултат на проверката е установено, че покупко-продажба на имотите в гр. Варна – предмет на заявлението за достъп до обществена информация, не е извършвана от МРРБ. С оглед на факта, че съгласно чл.66, ал.1 от Закона за държавната собственост министърът няма контролни правомощия по управлянието и разпореждането с държавна собственост, проверката не е завършила с изготвяне на писмен доклад. „

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. Тръгна делото за достъп до информация за възложената от Плевнелиев проверка на "Алея първа" | Нова.бг
  2. Тръгна делото за достъп до информация за възложената от Плевнелиев проверка на "Алея първа" | Планета БГ

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*