Закрива се достъпът до фирмени дела

На 10 февруари 2011 г. Правната комисия към Парламента е приела работен доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, внесен от Министерски съвет на 18.10.2010 г.

По данни на медиите в заседанието е бил одобрен текстът за изменение и допълнение на ЗТР, внесен от народния представител от ГЕРБ Емил Радев между първо и второ четене.

Представители на Програма Достъп до Информация не са поканени на заседанието, въпреки че организацията е представила писмено становище още на 17.11.2010 г.

Въпросните текстове са по-проблематични дори от текстовете на вносителя – Министерски съвет, критикувани в становището на ПДИ. С тях се предлага съществено ограничаване на свободния достъп до фирмените дела на търговците. Понастоящем делата са изцяло достъпни онлайн от 2008 г. насам. Благодарение на свободния достъп през последните три години журналисти от централни и местни медии направиха задълбочени разследвания за действия и връзки на публични фигури в сферата на бизнеса.

Според новия проект достъп до фирмените дела ще имат само определени професии – адвокати, нотариуси, съдии, органите на досъдебното производство и МВР, съдебни изпълнители.

Предполагаемите мотиви за ограничението са защита на личните данни.

Според Търговския законь от 1897 г.: Търговските регистри са публични и всеки може да ги разглежда и да вземе от тях прост или заверен препис. Преди създаването на Агенция по вписванията, също всеки можеше да преглежда фирменото дело на търговеца в съответния окръжен съд.

Драстичното стестяване на кръга на правоимащите обаче е в разрез не само с традицията, но и със законови норми.

Нарушава се чл. 41, ал. 1 от Конституцията на РБ, според който всеки има право да търси, получава и разпространява информация.

Нарушава се и чл. 10 от Европейската конвенция за правата на човека, според който всеки има право да получава и разпространява информация. Според Решение на Европейския съд по правата на човека от 2009 г. (Унгарският Съюз за граждански свободи с-у Унгария) необоснованият отказ на информация от държавен орган представлява информационен монопол и се равнява на цензура.

На какво ли трябва да се равнява тоталното лишаване на гражданите и фирмите от достъп до цял информационен масив?

Не е спазен и чл. 9 от Директива 95/46/ЕО за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, според който журналистите имат право да получават и разпространяват лични данни за целите на публикациите си.

5 Коментари

 1. Поздравявам Ви за неуморното и винаги компетентно защитаване на правото за достъп до информация! Емил Радев е депутат именно от Варна и е един от защитниците на ТИМ и техния некомпетентно изработен проект за нов ОУП на Варна, които е съпътстван и с конфликти на интереси и със съмнителни договори с отделни фирми и граждани. Именно чрез достъпа до фирмените дела установихме придобитите средства от 11 милиона лева от проектантите на ОУП само за 2008г.

 2. Това е тъпотия мой човек.
  Аз не искам сканираният ми подпис, личната карта (или всички данни от нея) и годишният ми финансов отчет да са обект на нерегламентиран достъп в интернет.
  Не искам да осъмна на улицата или „собственик“ на непогасен заем за стотици хиляди.
  Трудно ли е да се сети човек каква опасност представлява търговският регистър в този си вид?

  Да, най-вероятно ще променят нещата традиционно зле. Най-вероятно има много по-добър начин. Но ако подписът и данните ми спрат да са достъпни за всичката сган анонимно в нета, положението ще е по-добро от сега.

 3. Проблемът с „публичния достъп“ до Търговския регистър е в бъркането на публичност с анонимност. Според текущата нормативна уредбва всеки има право на достъп до информация, но когато отидеш на място се легитимираш и се записва какви дела разглеждаш. Точно това трябва да се въведе и в електронния регистър. Само, че от една страна явно не могат да го направят, а от друга не искат.

 4. Благодаря ви за коментарите. Нека отговоря на някои – отчетите на фирмите трябва да бъдат в публичния регистър задължително по силата на Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Тоест, те трябва да са достъпни за всички в Европейския съюз.

  Сканираните лични карти нямат място в регистъра и наистина не следва да са там. Мярката обаче е да ги махнат, не да ограничават достъпа.

  Илюзия е, поне от представените до момента случаи в публичното пространство, че простият достъп води до злоупотреби. Обратно, злоупотребите най-често са резултат от неконтролирани действия на „вътрешни хора“, които се контролират по-добре именно при обществен достъп.

  За някои конкретни случаи, в които достъпът е подпомогнал прозрачността, почтеността и „хващането“ на злоупотреби, както и още коментари по темата, можете да прочетете и тук http://www.dnevnik.bg/analizi/2011/02/20/1047132_promenite_v_turgovskiia_registur_-_niama_takava/

1 Trackback / Pingback

 1. Tweets that mention Закрива се достъпът до фирмени дела « Точка на достъп -- Topsy.com

Коментарите са заключени