No Image

Закрива се достъпът до фирмени дела

На 10 февруари 2011 г. Правната комисия към Парламента е приела работен доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, внесен от Министерски съвет на 18.10.2010 г. Представители на Програма Достъп до Информация не са поканени на заседанието, въпреки че организацията е представила писмено становище още на 17.11.2010 г.

No Image

Световен призив към членовете на Европейския парламент да защитят прозрачността в Европейския съюз.

131 неправителствени организации, сред които и Програма Достъп до Информация, 56 разследващи журналисти, представители на академични среди и застъпници за достъп до информация от 48 […]