Писмо до Европейския парламент със становище по повод убийството на Ян Куцияк

 

Мадрид/Брюксел,

13 март 2018

 

 

Уважаеми членове на Европейския парламент,

В навечерието на парламентарния дебат по повод убийството на словашкия разследващ журналист Ян Куцияк, моля прочетете становището, подписано от 61 организации на гражданското общество от Европа и света, с което те изразяват своето безпокойство, че разследването на Куцияк може да е било разкрито след подаване на заявление за информация и призовават Европейския съюз да предприеме действия за защита на журналисти и всички онези, които упражняват своето основно право на достъп до информация.   

Повече подробности за тази история могат да бъдат намерени на сайта на Проекта за Докладване на Престъпления и Корупция: https://www.occrp.org/en/amurderedjournalistslastinvestigation/freedom-of-information-law-reporters-best-friend-or-killer

Становище от журналисти, организации за свобода на медиите, право на информация, права на човека и други

В светлината на шокиращата новина, че Ян Куцияк вероятно е убит в резултат на работата си като разследващ журналист и че неговите заявления за информация може да са достигнали до обекта на неговото разследване, ние долуподписаните, призоваваме Европейския съюз да предприеме незабавни действия за защита на журналистите, упражняващи правото на достъп до информация.

След   второто убийство на журналист в Европа за по-малко от шест месеца е очевидно, че трябва да се предприемат спешни действия за гарантиране защитата на гражданското общество, упражняващо своите основни права.

Правото на достъп до информация е ключов инструмент за борба с корупцията, за разследване на нарушения на правата на човека и за защита върховенството на закона.

Ние заклеймяваме всички действия от страна на публичните институции, които излагат на опасност всички, които упражняват това право.

Ние идентифицирахме много публични институции в цяла Европа, които разкриват имената на журналисти и други заявители на трети страни. Липсата на специални закони и политики, които да забраняват и санкционират такива нарушения е въпрос на сериозна загриженост. Идентифицирането на заявителите трябва да става само, когато е налице ясно обоснован надделяващ обществен интерес това да се случи.

Ние долуподписаните организации призоваваме Европейския съюз да вземе спешни мерки за гарантиране на силна защита на сигурността и интегритета на журналистите и всички лица, които упражняват правото си на информация.  

По-специално ние призоваваме за мерки, които да гарантират:

  •        Среда, в която правото на достъп до информация може да се упражнява без страх;
  •         Засилване на правната рамка в европейските държави, включваща конкретни мерки, които гарантират запазването самоличността на заявителите.

Становището е подписано от:

 

Access Info Europe
Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)
Transparency International EU
Centre for Law and Democracy, Canada
European Federation of Journalists/Fédération européenne des journalistes, Belgium
Association of European Journalists (AEJ)
mySociety, United Kingdom
N-ost, Germany
Tax Justice Network

Access to Information Programme, Bulgaria
Associated Whistleblowing Press / Fíltrala, Spain
Association for protection of human rights and citizens’ freedom “HOMO”, Croatia
APADOR-CH, Romania
Autonomia Foundation, Poland
Befallers of Montenegro, Montenegro
Center for Civic Education, Montenegro
Center for Democracy and Rule of Law (CEDEM), Ukraine
Center for Development of NGOs, Montenegro
Center for Investigative Journalism, Montenegro
Citizen Network Watchdog Poland, Poland
Civic Alliance, Montenegro
Civil Network OPORA, Ukraine
Coalizione Italiana Diritti e Libertà Civili (CILD), Italy
Croatian Journalists’ Association, Croatia
Danes je nov dan, Slovenia
Diritto Di Sapere (DDS), Italy
ePanstwo Foundation, Poland
Forum Informationsfreiheit, Austria
Foundation Open Society, Macedonia
Freedom of Information Center, Armenia
Fundación Ciudadana Civio, Spain
GONG, Croatia
Green Home, Montenegro
Helsinki Foundation for Human Rights, Poland
Human Rights House Zagreb, Croatia
Human Rights Platform, Ukraine
Human Rights Action, Montenegro
Hungarian Civil Liberties Union, Hungary
Iraqi Journalists Rights Defense Association (IJRDA), Iraq
Integrity Watch Afghanistan, Afghanistan
International School for Transparency, South Africa,
Institute Alternative, Montenegro
Institute of Mass Information, Ukraine
Journalists’ Club “Asparez”, Armenia
K-Monitor, Hungary
MANS, Montenegro
Mertek Media Monitor, Hungary
Montenegrin-Slovak Friendship Association, Montenegro
National Federation of Polish NGOs, Poland
Open Data Lab Ukraine
Open Knowledge, Germany
Our Action, Montenegro
Panoptykon, Poland
Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Spain
Regional Press Development Institute, Ukraine
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Poland
Reporters Foundation, Poland
The Slovene Association of Journalists, Slovenia
Union of Professional Journalists, Montenegro
Women’s Rights Center, Montenegro
Zbigniew Holda Association, Poland

 

 

 

 

 

 


 

1 Kоментар

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*