Архив за януари, 2013

Информация за референдума не е изготвяна, а изготвената през 2005 г. е недостъпна, признават от МИЕТ

24.01.2013

На 7 януари 2013 г. ПДИ подаде две заявления относно информацията, която се очаква Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Народното събрание (НС) да са подготвили на разположение на гражданите за референдума. НС отговори миналата седмица.

На 24 януари 2013 г., четири дни след изтичането на законоустановения срок за отговор по ЗДОИ (и 3 дни преди референдума), получихме отговор от МИЕТ с изходящ номер от същия ден. Според министерството:

  1. Информацията, която искаме (оценки на ядрената безопасност, социално-икономическия ефект и управлението на ОЯГ и РАО на централата, визирана в референдума), „е била публична и не представлява обществена информация” (каквото и да означава това???);
  2. Нетехническо резюме на изготвените през 2005 г. доклад за ОВОС и технико-икономически анализ на АЕЦ „Белене”, са били публикувани на интернет страницата на АЕЦ „Белене“ при НЕК в миналото, но в момента тази страница не е активна (!!!!);
  3. Оценка на радиоактивните отпадъци (ОЯГ) и отработеното ядрено гориво (РАО) е направена освен това и в Стратегията за управление на ОЯГ и РАО до 2030 г., публикувана в интернет.
  4. Гражданите, нямащи достъп до интернет, ще могат да четат Стратегията на хартиено копие, което ще бъде предоставено в пресцентъра на МИЕТ.

От отговора се вижда, че:

  1. Не са изготвени понастоящем анализи на безопасността, социално-икономическия ефект и ОЯГ и РАО на централата, за която българските граждани ще гласуват в неделя;
  2. Не са достъпни в интернет анализите, направени на АЕЦ „Белене” през 2005 г.;
  3. Не е достъпна до 24 януари 2013 г. на хартиен носител за неползващите интернет Стратегията за управление на ОЯГ и РАО до 2030 г. Хартиено копие ще бъде предоставено в пресцентъра на МИЕТ на разположение на гражданите най-рано в оставащия работен ден на 25 януари преди референдума.

От отговора на Народното събрание на заявлението ни разбрахме, че депутатите не са чели оценките, поне не и в сградата на парламента. От отговора на МИЕТ установяваме, че не са предоставени и на гражданите.

Тоест, в неделя се очаква българските граждани да гласуват за нещо, за което анализи не са правени, а направените през 2005 г. са недостъпни.

Е, как да не гласува човек не за една, а за 5-10 ядрени централи едновременно!!??

Наградите от МВР на председатели на съдилища са лични данни, смятат от министерството

21.01.2013

През ноември 2012 г. неправителствената организация Български институт за правни инициативи (БИЛИ) поиска по реда на ЗДОИ от МВР информация дали господин Сотир Цацаров, по това време кандидат за главен прокурор, е получавал награда по реда на чл.216 от Закона за МВР в качеството му на председател на окръжен съд. Срокът за отговор бе удължен, за да се вземе съгласието на г-н Цацаров.
Днес, 21 януари 2013 г. БИЛИ са получили от министър Цветанов отговор, според който „исканата информация по своята същност представлява информация за лични данни на лицето Сотир Цацаров”.
Коментар едва ли е нужен. Възникват следните въпроси:
1. Лични данни ли са предметните награди, купени с пари на българските граждани?
2. Лични данни ли е решението на ръководството на министерството да награди съдия?
3. Наистина ли новият главен прокурор е отказал да се оповести тази информация?
4. Позор или чест е да бъдеш награждаван от МВР, че трябва да се крие?
5. Не желае ли МВР по-голяма откритост на данните, свързани със съдиите, председателите на съдилища и главния прокурор?

ПДИ подаде заявление, къде е публикувана информацията за референдума?

11.01.2013

На 7 януари 2013 г. ПДИ подаде до Народното събрание (НС) и до министъра на енергетиката, икономиката и туризма (МИЕТ) заявление за достъп до информация – къде е публикувана в интернет и къде е предоставена на хартиен носител документацията, която е предназначена за да си съставят гражданите мнение за упражняване правото на вот по въпроса от референдума. Според чл.45 от Закона за безопасното използване на ядрената енергия, преди вземането на решение за ядрена централа министърът трябва да подготви оценки на ядрената безопасност, социално-икономическия ефект от централата и управлението на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци. След като НС предостави на гражданите властта да вземат решение за или против ядрена енергетика чрез ядрена централа, то именно на гражданите следва да се предоставят трите оценки (ако са изготвени). Съгласно ратифицираната от България Орхуска конвенция, гражданите имат право на достъп до информация и на участие в процеса на вземането на решения по екологични въпроси, които вървят ръка за ръка.
Поискахме да ни предоставят и самата документация по трите оценки на електронен носител. Срокът за отговор съгласно чл.28 от ЗДОИ е възможно най-скоро, но не по-късно от 21 януари 2013 г. Предвид обстоятелството, че референдумът ще се проведе на 27 януари, очакваме отговор максимално бързо.

Позицията на ПДИ в медиите:

Ал. Кашъмов: Един референдум може да бъде висша форма на демокрация или на манипулация, 23.01.2013, БНР, Програма „Хоризонт“

Съществена част от документацията за „Белене“ е недостъпна от 2004 г. досега, Александър Кашъмов, 02.01.2013, mediapool.bg

Повече за непрозрачността и правните аспекти на проекта АЕЦ „Белене“: http://www.aip-bg.org/publicdebate/АЕЦ_Белене/202312/.