No Image

Информация за снегопочистването и управлението на отпадъците в Смолян е от надделяващ обществен интерес

С решение № 8706 от 18.06.2012 г. Върховният Административен Съд (ВАС) потвърди решение на Административен Съд-Смолян (АСС) което отменя частичен отказ на кмета на Смолян да предостави информация за цената на договорите сключени между общината и две търговски дружества – Титан Клинър“ ООД (за снегопочистване и снегоизвозване от 2006 г.) и „Еко Титан Груп“ АД (за сметосъбиране и сметоизвозване от 2008 г.)

No Image

Конференцията на ООН за устойчиво развитие „Рио+20“ – надежда за повече прозрачност, обществено участие и достъп до правосъдие по проблеми свързани с околната среда

Делегатите на Конференцията на ООН за устойчиво развитие „Рио+20” приеха Заключителен документ, озаглавен „Бъдещето, което искаме”.

No Image

Включете се в дебата за свободата на словото и информацията в рамките на Рио 20

Международната организация Article 19 води кампания правото на свобода на изразяването и на информация да намери централно място в заключителния документ на Конференцията на Обединените […]

No Image

„Истински приятели на прозрачността?“ – Отворено писмо на министрите на правосъдието на Швеция и Финландия

В отворено писмо, разпространено от Wobbing Europe, министрите на правосъдието на Швеция и Финландия увеличават натиска върху датското председателство на Съвета на ЕС и призовават […]