Съдът обяви становище по проверка на Инспектората към ВСС за публична информация

С решение от 19 юли 2012 г. Административният съд – София град /АССГ/ отмени отказ на Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/ да предостави достъп до обществена информация. Искането e за достъп до становище на инспектор в ИВСС по проверка в Софийския градски съд /СГС/, извършена по два сигнала. Заявител по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ е неправителствената организация „Български институт за правни инициативи” /БИПИ/, която работи в областта на съдебната реформа. НПО-то разработи уебсайт с профили на магистратите с цел подпомагане на прозрачни съдебни назначения http://judicialprofiles.bg/ . Исканото становище е резултат от проверка по сигнали на две големи банки, свързани с дейността на съдията от СГС г-жа Димана Йосифова, която бе избрана тази година от Народното събрание за инспектор в ИВСС. Магистратът е известна с отказа да бъдат вписани промени по партидата на партия СДС в навечерието на изборите през 2009 г., както и с други проблемни случаи, описани в медиите.
През март 2012 г. Главният инспектор към ВСС г-жа Анна Караиванова отказа искания достъп до становището с доводите, че информацията не е обществена, а се засягат и интереси на трети лица. Отказът бе обжалван с помощта на ПДИ в АССГ с аргументите, че противно на твърдяното в отказа, ЗДОИ предвижда възможност за достъп до документи и не е налице законово ограничение в случая, като включително съществува надделяващ обществен интерес от разкриването на информацията във връзка с текущ дебат за избор на инспектори към ИВСС. Представител на ИВСС не се яви в проведеното през юни тази година открито съдебно заседание.
В съдебното решение от 19 юли 2012 г. съдът приема, «че с оглед повишената чувствителност на обществото, включително и на професионалната гилдия във връзка с избора на инспектори в Инспектората на Висшия съдебен съвет, както и с дейността на самия инспекторат, е налице надделяващ обществен интерес по смисъла на §1, т.6 ДР ЗДОИ. Разкриването на поисканата обществена информация, представляваща становище на инспектор при Инспектората към ВСС би повишило прозрачността на дейността на Инспектората, и то в момент, в който това е особено необходимо, тъй като съдебната власт е обект на повишено обществено внимание.»
Решението е от съществено значение за прилагането на предвидения с промените от 2008 г. в ЗДОИ баланс на интереси, при който се определя разкриване на информация при условията на т.нар. «надделяващ обществен интерес». Тази правна фигура присъства и в международните документи относно правото на достъп до информация, съхранявана от публичните институции. На следващо място, установяването на надделяващ обществен интерес в дискусиите по избор на висши служители, в това число в съдебната система, е от значение за създаването на постоянна практика на прозрачност на подобни избори. Това е и единственият път за въвеждането на «слънчева светлина» в такива дискусии, осигуряване на широк обществен дебат и подбиране на достойни кандидати за важни за обществения живот позиции. Линк към решението http://domino.admincourtsofia.bg/BCAP/ADMC/WebData.nsf/ActsByCaseNo/A98FC446CDBA91EFC2257A41004D7AAF/$FILE/temp41110709444444474EB31F8E990B0AAC2257A4100292948.pdf

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*