Архив за май, 2013

Декларациите на народните представители не са тайна

17.05.2013

На 16 май 2013 г. състав на пето отделение на Върховния административен съд се произнесе с окончателно решение, с което отмени отказ на Министерството на финансите да предостави достъп до декларациите, подавани от независимите депутати, с които те решават на коя избрана от тях парламентарно представена партия да се изплати полагащата им се бюджетна субсидия.
Делото бе заведено от журналистката от БТВ Виктория Петрова, която поиска достъп до декларациите през август 2011 г., но получи отказ, мотивиран със защита на личните данни на народните представители. В свое решение от 2012 г. състав на Административния съд – София град се съгласи с юристите на финансовото ведомство, като прие, че политическите убеждения на депутатите, изразени в декларациите им, представляват чувствителни лични данни.
Върховният административен съд постанови своето решение № 6681/ 16.05.2013 г. по касационната жалба на Виктория Петрова, която обжалва първоинстанционното решение. В мотивите си висшите магистрати приемат, че безспорно съгласно законодателството на Република България, народните представители са лица, изпълняващи публична, висша държавна длъжност. Защитата на личните данни за тези личности съгласно практиката на Конституционния съд на РБ – решение № 4/26.03.2012 г. по к.д. № 14/2011 г. е много по-занижена в сравнение със защитата на личните данни на останалите граждани /по конституционното дело през 2012 г. е представено обширно становище на ПДИ, много доводи от което бяха възприети от КС/. Съдът в състав Дияна Добрева – докладчик, Андрей Икономов – председател и Илиана Славовска приема,че целта на Закона за защита на личните данни е да гарантира неприкосновеността на личността и личния живот, а „принадлежността на независимия народен представител не е свързана с неприкосновеността на личността и личния живот“.
В допълнение, ВАС приема, че народните представители са задължени да предоставят информация субекти по смисъла на чл.3, ал.2, т.2 от ЗДОИ, тъй като „се финансират от държавния бюджет“. Затова не е необходимо съгласието им за предоставянето на отнасяща се до тях обществена информация. Те са „публични лица, които се идентифицират пред обществеността със своята политическа ориентация и с разходването на бюджетни средства“.
По два сходни казуса други състави на Административния съд – София град отмениха отказите на Министерството на финансите съответно през 2011 г. и 2012 г., но ведомството не обжалва. Решението на ВАС е от съществено значение за баланса между правото на достъп до обществена информация, свързана с публични фигури, и защитата на личната сфера. То може да има дисциплиниращо действие за администрацията, която често си позволява да защитава „личните данни“ на висши служители, вместо да осигурява необходимата прозрачност и отчетност, докато обикновените граждани са обект на разнообразни посегателства спрямо личните им данни.
Делото се води с подкрепата на ПДИ.

Строги мерки, демокрация и граждански свободи

09.05.2013

Тримесечният бюлетин на организацията Statewatch е с нов дизайн и свободен достъп на адрес: http://www.statewatch.org/contents/swjournal23n1.html. Всеки брой ще има тематичен фокус.

Това съобщи Statewatch на 8 май 2013 при разпространението на новия брой на бюлетина сред своите абонати от мрежата на сътрудниците. Програма Достъп до Информация е член на тази мрежа.

Statewatch е нестопанска, доброволческа организация, основана през 1991 и базирана в Лондон. В нея членуват адвокати, учени, журналисти, изследователи и общественици. Европейската мрежа от сътрудници се състои от представители на 18 държави. Усилията на Statewatch са насочени към насърчаване на разследващата журналистика и критични европейски разследвания в областта на административните, правосъдните и вътрешните системи в държавите, гражданските свободи, отчетността и откритостта.

Statewatch издава и разпространява своя бюлетин от своето създаване през 1991. Той съдържа статии, обзори, коментари и анализи на политиките и практиките в държавите членки на Европейския съюз и институциите на ЕС от гледна точка на тяхното влияние върху гражданските свободи.

За да разшири обхвата на читателите, Statewatch отвори за свободен достъп и архива на изданията на бюлетина, достъпни на: http://www.statewatch.org/subscriber.

Темата на новия брой е пресечната точка между строгите мерки, гражданските свободи и демокрацията.

Съдържание

Discipline and discontent: coalition government extends “slave labour” welfare policy, by Chris Jones

Kick ‘em all out? Anti-politics and post-democracy in the European Union, by Leigh Phillips

Austerity policies also cut rights and liberties in Spain, by Peio M. Aierbe

Using the Italian crisis to impose control: a shift towards a fiscal surveillance state? by Yasha Maccanico

Golden Dawn and the deafening silence of Europe, by Jerome Roos

Collective punishment and pre-emptive policing in times of riot and resistance, by Nick Moss

Belgian ‘municipal fines’ cause growing dissent, by Kees Hudig

За абонамент за хартиеното издания, пишете на office@statewatch.org или се обадете на +44 20 8802 1882.