No Image

Втори тур от съдебната битка за достъп до информация за подмененото ядрено гориво на АЕЦ „Козлодуй”

На 23 март 2011 г. Върховният административен съд разгледа касационна жалба на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) и АЕЦ „Козлодуй” срещу решение на Административния съд […]