За ПДИ

Програма Достъп до Информация (ПДИ) е неправителствена организация, учредена на 23 октомври 1996г. в град София от журналисти, юристи, социолози и икономисти, решени да допринесат за установяването на информирано обществено мнение.

От своето създаване до днес ПДИ провежда постоянна кампания за подобряване състоянието на достъпа до информация в България и участва активно в международни мрежи и инициативи, свързани със защитата на правото на информация.

На 27-ми април 2005 г. на официална церемония ПДИ получи две награди “Темпълтън” за принос в изграждането и поддържането на принципите на демокрацията и пазарната икономика. На Петия “Форум на свободата”, организиран от фондация за икономически изследвания “Атлас”, САЩ, ПДИ бе отличена с първа награда в категорията “Етика и ценности”. Изпълнителният директор на Програма Достъп до Информация, Гергана Жулева, получи и приз за цялостно институционално развитие на организацията на официалната церемония по време на Форума, на който присъстваха повече от 300 участници от 49 държави.

Целите на Програма Достъп до Информация са:

• да подпомага упражняването на правото на информация

• да насърчава търсенето на информация чрез гражданско образование в областта на свободата на информация.

• да работи за прозрачност на институциите на централната и местната власт.

FOIAnet Програма Достъп до Информация е основател и член на Международната мрежа за застъпници за свобода на информацията (Freedom of Information Advocates Network).
European Civil Liberties Network Програма Достъп до Информация е основател и член на Европейската мрежа за граждански свободи (The European Civil Liberties Network)
European Citizen Action Service Програма Достъп до Информация е асоцииран член на Европейската служба за граждански инициативи (European Citizen Action Service)
Програма Достъп до Информацие е член на мрежата Инициатива за достъп (The Access Initiative)
Програма Достъп до Информацие е член на Мрежата на изследователски центрове на демокрацията (Network of Democracy Research Institutes)

Как да се свържете с нас:

Ако сте заинтересовани от нашата работа, имате нужда от повече информация или просто желаете да помогнете, не се колебайте да се свържете с нас.

Най-лесно може би е да ни пишете по електронната поща

Адресът на Програма Достъп до Информация е:
София, 1142
бул. Васил Левски 76 ет. 3 ап. 3
тел: 988 5062, 981 9791, 986 7709
e-mail: office@aip-bg.org

Можете да се обърнете и към нашите координатори в по-големите градове.