Конференцията на ООН за устойчиво развитие „Рио+20“ – надежда за повече прозрачност, обществено участие и достъп до правосъдие по проблеми свързани с околната среда

Делегатите на Конференцията на ООН за устойчиво развитие „Рио+20” приеха Заключителен документ, озаглавен „Бъдещето, което искаме”. Конференцията отбелязва двадесетгодишнината на Декларацията от Рио (1992). Срещата на върха в Рио може да постигне споразумение за създаване на нов международен договор за достъп до информация за околната среда, обществено участие и достъп до правосъдие, основан на Принцип 10 от Декларацията от Рио – 1992 и Орхуската конвенция. Принцип 10 от Декларацията от 1992 г. предвижда правото на достъп до информация, обществено участие в процеса на вземане на решения за околната среда и достъп до правосъдие при решаване на екологични проблеми.

Конференцията официално се провежда от 20 до 22 юни 2012 г. в Рио де Жанейро, но правителствени делегати и представители на гражданското общество от седмица преговарят върху приемането на финален документ, който да бъде включен в Заключителната декларация.

Прокламираните в Принцип 10 права са гарантирани с Орхуската Конвенция, приета през 1998 от Икономическата комисия за Европа на ООН. Принцип 10 е в основата на приемането на закони, гарантиращи правото на достъп до екологична информация в над 100 държави, разпоредби за задължително обществено участие във вземането не решения за околната среда в над 120 държави и създаването на специализирани съдилища в над 40 държави. Ефективното прилагане на Принцип 10 е в основата на постигането на устойчиво развитие.

Въпреки международното признание на тези стандарти, остават проблеми с тяхното ефективно прилагане, особено от развиващите се страни. Орхуската Конвенция е в сила на територията на Европа, но за постигане на целите на устойчиво развитие е необходимо глобално ангажиране към културата на прозрачност и обществено участие.

Финалният документ на Рио +20 отваря възможност за по-ефективно прилагане на Принцип 10. Особено релевантна е клауза 88(h), която предвижда засилена роля на Програмата на ООН за околна среда  (ПООНОС). ПООНОС следва да осигури активното участие на всички заинтересовани страни, да идентифицира добри практики и модели и да проучи нови механизми за повишаване на прозрачността и ефективното ангажиране на гражданското общество. Анализатори от неправителствените организации Article 19 и The Access Initiative (TAI) виждат в тази разпоредба добра възможност за засилване на контрола върху прилагането на Принцип 10 и основание за приемане на нова глобална конвенция или поне регионални конвенции за страните, които не са страни по Орхуската Конвенция. Едно от най-важните предизвикателства пред международната общност е приемането на регионални конвенции, защото съществени нарушения на стандартите, заложени в Принцип 10 се наблюдават на територията на Латинска Америка и Африка, където липсват правно-задължителни международни инструменти в областта на достъпа до информация за околната среда, общественото участие в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие. Дори да се стигне до приемането на регионални конвенции обаче, всичко зависи от капацитета на държавите членки ефективно да прилагат международните стандарти и механизмите за контрол, с които ПООНОС разполага. Скоро след приемането на финалния документ Чили обяви, че ще изготви искане до ООН за започване на преговори за приемане на регионална конвенция за Латинска Америка. Вече осем държави са подписали документа.

Какво се случи по време на срещата може да разберете от блог публикациите на Дейвид Банисар, старши правен експерт, и Тахмина Рахман, директор за Южна Азия, в Article 19.
Може да се включите и с коментари.

http://www.article19.org/resources.php/resource/3335/en/article-19-at-rio+20-earth-summit

Подробен и задълбочен анализ на Заключителния документ е публикуван и на блога на The Access Initiative: http://www.accessinitiative.org/blog/2012/06/approved-text-rio20-raises-hopes-principle-10

Официален сайт на Конференцията на ООН за устойчиво развитие Рио +20: http://www.uncsd2012.org/resources.html

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*