Публикации с етикет “партньорство за открито управление”

Трета европейска среща в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление”

13.12.2012

На 10 декември 2012 г. в Рим се състоя третата европейска среща по инициативата „Партньорство за открито управление”, организирана от Департамента за публична администрация към Министерския съвет на Италия.

На срещата, озаглавена „Прозрачност, сътрудничество и участие: публична администрация открита за диалог” представители на администрацията и гражданското общество обсъдиха възможностите за по-нататъшно сътрудничество между европейските държави в процеса на откритото управление.

От страна на гражданския сектор в България в срещата участваха Гергана Жулева, изпълнителен директор на Програма Достъп до Информация (ПДИ) и Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ. Сред участниците са правителствени представители и застъпници за открито управление от Армения, Великобритания, Италия, Испания, Норвегия,  Сърбия, Хърватия и Холандия.

По време на еднодневната среща бях обсъдени четири основни теми:

  • Как публичната администрация предоставя информация и подобрява отчетността, за да се бори с корупцията и неефективността
  • Включване на гражданското общество, генериране на по-информирани и ефективни политики и споделени процеси за взимане на решения
  • Сътрудничество между публични администрации, граждани, организации на гражданското общество и предприемачи с цел създаване на нови услуги и общи публични политики
  • Сътрудничество на гражданския сектор в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление” – пътят напред

 

Повече за развитията в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление” може да прочетете в специалната секция на страницата на ПДИ:

http://www.aip-bg.org/publicdebate/Иницитива_Партньорство_за_открито_управление/204796/

Оценка на прилагането на законодателството за достъп до информация – уебинар

13.11.2012

На 12 ноември 2012 г. се проведе уебинар за членовете на Мрежата за споделяне на опит и експертиза на „Партньорство за открито управление” (OGP Networking Mechanism). Той бе организиран от Института на Световната банка и OGP Networking Mechanism (Global Integrity).

Темата на уебинара бе „Оценка на прилагането на законодателството за достъп до информация”. Презентатори бяха професор Шейла Коронел, преподавател във Факултета по журналистика на Колумбийския университет, и Наташа Пърч, Информационен комисар на Словения.

В рамките на едночасовия уебинар Шейла Коронел представи заключенията от своето проучване Измервайки откритостта: Проучване на рейтингите за прозрачност и възможностите за глобален индекс, а Наташа Пърч представи правомощията на Информационния комисар и средствата за измерване на прилагането на закона, които правителството и Информационния комисар на Словения използват.

Сред 50те участници от цял свят бе и изпълнителният директор на ПДИ, Гергана Жулева. ПДИ е член на Мрежата за споделяне на опит и експертиза на „Партньорство за открито управление” от август 2011.

Запис на уебинарът, както и отговорите на презентаторите на зададените въпроси може да видите на адрес: http://worldbankva.adobeconnect.com/p775m5qxsqv/ .

ПДИ поддръжа специална секция на страницата си Инициатива „Партньорство за открито управление“.