Публикации с етикет “партньорство за откритост”

Оценка на прилагането на законодателството за достъп до информация – уебинар

13.11.2012

На 12 ноември 2012 г. се проведе уебинар за членовете на Мрежата за споделяне на опит и експертиза на „Партньорство за открито управление” (OGP Networking Mechanism). Той бе организиран от Института на Световната банка и OGP Networking Mechanism (Global Integrity).

Темата на уебинара бе „Оценка на прилагането на законодателството за достъп до информация”. Презентатори бяха професор Шейла Коронел, преподавател във Факултета по журналистика на Колумбийския университет, и Наташа Пърч, Информационен комисар на Словения.

В рамките на едночасовия уебинар Шейла Коронел представи заключенията от своето проучване Измервайки откритостта: Проучване на рейтингите за прозрачност и възможностите за глобален индекс, а Наташа Пърч представи правомощията на Информационния комисар и средствата за измерване на прилагането на закона, които правителството и Информационния комисар на Словения използват.

Сред 50те участници от цял свят бе и изпълнителният директор на ПДИ, Гергана Жулева. ПДИ е член на Мрежата за споделяне на опит и експертиза на „Партньорство за открито управление” от август 2011.

Запис на уебинарът, както и отговорите на презентаторите на зададените въпроси може да видите на адрес: http://worldbankva.adobeconnect.com/p775m5qxsqv/ .

ПДИ поддръжа специална секция на страницата си Инициатива „Партньорство за открито управление“.

 

България се присъедини към глобалната инициатива за открито управление

15.09.2011

България е сред 36те държави официално присъединили се към глобалната инициатива „Партньорство за открито управление.”

Решението бе взето на заседанието на Министерски съвет от 24 август 2011. Според Протокола от заседанието отговорен за координацията и участието на България в инициативата е Съветът за развитие при Министерски съвет.

В рамките на инициативата държавите участници трябва да разработят План за действие, въз основа на широко обществено обсъждане. Съветът за развитие трябва да изготви и предложи на Министерски съвет такъв план до февруари 2012 г.

Програма Достъп до Информация се включи в глобалната инициатива, като заяви участието си в Мрежата от организации, споделящи опит и експертиза за подпомагане на „Партньорство за открито управление”.

„Партньорство за открито управление” бе инициирано от правителствата на САЩ и Бразилия и представлява многостранна стратегия, гарантираща решимостта на правителствата да насърчат прозрачността, гражданското участие, борбата с  корупцията и да използват новите технологии за по-силно управление. Инициативата се координира от комитет от 8 държави и водещи граждански организации в областта. „Партньорство за открито управление” бе оповестено от държавния секретар на САЩ Хилъри Клинтън и външния министър на Бразилия Антонио Патриота на 12 юли 2011 във Вашингтон, САЩ. Тогава се състоя еднодневна среща на представители от 80 държави, подкрепящи инициативата. На срещата във Вашингтон България бе представена от Румяна Бъчварова, началник на кабинета на министър-председателя и Росен Желязков, главен секретар на Министерския съвет.

Партньорството за открито управление официално ще стартира на 20 септември в Ню Йорк, когато 8те правителства от управителния съвет ще приемат Декларация за открито управление и ще оповестят плана за действие на всяка държава. На събитието ще присъстват Президента Обама и други държавни глави. Според Протокола от заседанието на МС на 24 август, „министър-председателят или упълномощено от него длъжностно лице да вземе участие в официалното откриване на Инициативата за партньорство за открито управление през септември 2011 г. в Ню Йорк”.

За 20 септември се планира паралелно събитие, което ще се проведе в централата на Google в Ню Йорк. По време на „Силата на откритостта” ще се проведат конференции, семинари и други демонстрации. Очаква се повече информация за събитието да се появи на специалната страница http://www.opengovpartnership.org/.