Публикации с етикет “достъп до екологична информация”

Съдът върна казуса с общия устройствен план на Варна за ново разглеждане

17.07.2015

С решение № 8804 от 17 юли 2015 г. седемчленен състав на Върховния административен съд /ВАС/ отмени решение на петчленен състав, с което бе прието за законосъобразно становището за одобряване на екологичната оценка на общия устройствен план /ЕО на ОУП/ на Варна. Молбата за отмяна бе подадена от Сдружението за оптимизиране на правосъдието и администрацията /СОПА/ и Юлиян Чолаков с помощта на Програма достъп до информация.

Делото е част от голямата битка на граждани и НПО от Варна за законност и ограничаване на административния произвол за частни цели в казуса, известен като „Алея Първа” [от Морската градина].

Становището на министъра на околната среда и водите по ЕО на ОУП на Варна бе издадено през есента на 2011 г. С одобрения нов общ устройствен план по същество бе направен опит да бъде осигурена реализацията на съмнителната сделка, при която част от Морската градина бе продадена на „Холдинг Варна”, представляващ част от известна и влиятелна трибуквена групировка.

Според жалбоподателите – сдружения и граждани, наред с други нарушения е нарушено правото на обществеността на предварителен достъп до информацията, свързана с екологичната оценка, и правото на участие на обществеността в обсъждането й. Тези права са прогласени от подписаната и ратифицирана от България „Орхуска конвенция”, както и от Закона за опазване на околната среда и са основани на чл.55 от Конституцията, гарантиращ правото на всеки на здравословна околна среда.

Доводите на жалбоподателите бяха отхвърлени с решения на тричленен и петчленен състав на ВАС през 2014 г. Според мотивите в тях, доводите на жалбоподателите, че информацията /проект на доклада за екологична оценка с приложения/ не е била на разположение един месец предварително и не е било ясно къде може да се чете, не са основателни поради това, че за обществените обсъждания били съставени протоколи. Без обсъждане от съставите е останала заповедта на кмета /Кирил Йорданов, подал оставка след протести на граждани през 2013 г./ от 20 август 2009 г., в която ясно се вижда, че документите не са публикувани, нито е определен срок и място за четенето им, в нарушение на нормативните изисквания.  Отхвърлени са и доводите, че министърът не може да подмени без каквато и да е експертиза 90% от предвидените в ЕО мерки за наблюдение и контрол, както и че докладът по ЕО е съществено допълнен през 2011 г., без да бъде допълнително оповестен и обсъден със заинтересованата общественост.

Изключването на няколко от жалбоподателите от процедурите пред петчленния състав е основанието за отмяната на решението му /чл.239, т.5 от Административнопроцесуалния кодекс/. Седемчленният състав приема: „Това е съществено нарушение на съдопроизводствените правила и е отменително основание по смисъла на чл.239, т.5, предложение първо от АПК”. Без отговор е оставил петчленният състав и възражението на процесуалния представител на изключените лица за нередовното им призоваване.

Делото се връща за ново произнасяне по трите касационни жалби от петчленен състав за произнасяне по същество.

 

ChemSec и ClientEarth искат да знаят кой произвежда токсични вещества

06.06.2011

ChemSec и ClientEarth заведоха дело срещу Европейската агенция за химически продукти (ECHA) срещу отказа й да предостави имената на фирмите-производители на някои от най-опасните химически продукти на европейския пазар.

(още…)

Достъп до екологична информация в Беларус

14.01.2011

Руската неправителствена организация от Санкт Петербург „Институт за развитие свободата на информация” съобщава, че на 12 януари стопанският съд на Гродненска област (Беларус) признава за законен отказа на Дирекцията за строителство на атомни централи да предостави информация за оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) при строителството на атомна електроцентрала.

Защитавайки своята позиция в съда, представителите на Дирекцията за строителство на атомни централи заявяват, че цялата искана информация в момента е достъпна за всички, които се  интересуват  на  интернет страницата на дирекцията. Съдът приема това за убедителен аргумент.

Сагата започва през ноември 2009 г., когато обществената организация „Экодом“  иска документацията, свързана с ОВОС в печатна или електронна форма. През февруари 2010 година служителите на  Дирекцията за строителство на атомни централи предлагат еколозите да отидат на място и да се запознаят с интересуващата ги информация. Документите обаче били достъпни само в работно време и било забранено да се изнасят.

Въпреки че съдът не отсъжда в полза на еколозите, решението може да се приеме като победа за «Экодом», защото е постигната главната цел – съдът задължава органите на властта да качват в интернет значителен обем информация за околната среда.

Този съдебен прецедент в Беларус е изключително важен и нагледно показва на чиновниците, че обществеността е готова да се бори за правото си на достъп до информация.

Ето как Дария Сухих, старши юрист в Института за развитие свободата на информация коментира случая: „Решението на съда не е безспорно, защото „разпространение на информацията” и „предоставяне на информация” са всъщност две различни форми на осигуряване на достъп до информация за гражданите”.

Руското законодателство също разграничава двете форми на достъп: съгласно федералния закон за информация, информационни технологии и защита на информацията, „предоставяне” означава довеждане на информация до знанието на конкретни потребители, а „разпространение” – до неопределен кръг потребители (включително чрез интернет). Като едната форма на достъп не може и не трябва да подменя другата форма.