Архив за януари, 2011

Достъп до екологична информация в Беларус

14.01.2011

Руската неправителствена организация от Санкт Петербург „Институт за развитие свободата на информация” съобщава, че на 12 януари стопанският съд на Гродненска област (Беларус) признава за законен отказа на Дирекцията за строителство на атомни централи да предостави информация за оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) при строителството на атомна електроцентрала.

Защитавайки своята позиция в съда, представителите на Дирекцията за строителство на атомни централи заявяват, че цялата искана информация в момента е достъпна за всички, които се  интересуват  на  интернет страницата на дирекцията. Съдът приема това за убедителен аргумент.

Сагата започва през ноември 2009 г., когато обществената организация „Экодом“  иска документацията, свързана с ОВОС в печатна или електронна форма. През февруари 2010 година служителите на  Дирекцията за строителство на атомни централи предлагат еколозите да отидат на място и да се запознаят с интересуващата ги информация. Документите обаче били достъпни само в работно време и било забранено да се изнасят.

Въпреки че съдът не отсъжда в полза на еколозите, решението може да се приеме като победа за «Экодом», защото е постигната главната цел – съдът задължава органите на властта да качват в интернет значителен обем информация за околната среда.

Този съдебен прецедент в Беларус е изключително важен и нагледно показва на чиновниците, че обществеността е готова да се бори за правото си на достъп до информация.

Ето как Дария Сухих, старши юрист в Института за развитие свободата на информация коментира случая: „Решението на съда не е безспорно, защото „разпространение на информацията” и „предоставяне на информация” са всъщност две различни форми на осигуряване на достъп до информация за гражданите”.

Руското законодателство също разграничава двете форми на достъп: съгласно федералния закон за информация, информационни технологии и защита на информацията, „предоставяне” означава довеждане на информация до знанието на конкретни потребители, а „разпространение” – до неопределен кръг потребители (включително чрез интернет). Като едната форма на достъп не може и не трябва да подменя другата форма.

Правителството на Великобритания предлага разширяване обхвата на закона за свобода на информацията

11.01.2011

На 7 януари 2011 г. британското правителство предложи реформи в Закона за свобода на информацията във Великобритания, според които ще се разшири обхвата на задължените субекти и ще се ускори предоставянето на архивни материали.

Предстоящите промени бяха оповестени от министерство на правосъдието и обяснени от заместник премиера, Ник Клег.

Министър Клег обяви, че през следващите месеци предстоят и промени в законите относно клеветата във Великобритания, които предвиждат въвеждане на задължителна защита за говорещите в името на обществения интерес, независимо дали са радио и телевизионни журналисти или блогъри.

Законът за свобода на информацията ще бъде изменен и допълнен, така че да гарантира активното публикуване на данни от страна на публичните власти по такъв начин, че да позволява на бизнеса, неправителствените организации и други заинтересовани лица да използват повторно информация от обществения сектор.

(още…)

Кой подслушва министри в България?

07.01.2011

На 4 януари 2011, вестник „Галерия“ разпространи аудиозаписи от три разговора, водени между директора на Агенция „Митници” – Ваньо Танов, финансовия министър Симеон Дянков и неговия заместник Владислав Горанов. Разговори, за които се твърди, че са водени през месец май 2010.

В казуса има две сюжетни линии – едната е свързана с работата на митническите органи в България и борбата с контрабандата и далеч по-важната и болезнена за обществото ни тема – очевидно постоянното, повсеместно и безгрижно използване на т.нар. специални разузнавателни средства.

Съгласно чл. 34 от Конституцията всеки има право на неприкосновеност на кореспонденцията и другите съобщения. Според алинея 2 от тази разпоредба намеса в това право е допустима само с разрешение на съдебната власт, когато това се налага за разкриване или предотвратяване на тежки престъпления. Специалният закон, уреждащ процедурата по законосъобразното осъществяване на такава намеса, е Законът за специалните разузнавателни средства (ЗСРС).

Нека внесем яснота за разпоредбите на този закон. (още…)

Съдът отмени отказа на кмета на Ловеч да даде информация за проект

06.01.2011

Цветан Тодоров, в.“Народен глас“ – Ловеч

Административният съд в Ловеч отмени отказа на кмета на Ловеч да даде достъп на гражданина Данчо Заверджиев до обществената информация за ремонта на домашния социален патронаж. Това става ясно от решение от 29 декември 2010 година на съдия Габриела Христова.

Съдът връща преписката на кмета за ново произнасяне по заявлението на Данчо Заверджиев при спазване на задължителните указания на съда по тълкуване и прилагане на закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок.

Съдебният спор започна след пълния отказ за предоставяне на копие от договора между Община Ловеч и фирма “Пирс – Д” ООД Пловдив. Проектът за ремонт на социалния патронаж в Ловеч и Дойренци е за 1 709 365 лв.

Мотивите за отказ бяха, че информацията засяга интересите на трето лице, което не е съгласно, тъй като има търговска тайна и нелоялна конкуренция.

В мотивите на съда обаче четем, че исканата информация касае програма, финансирана със средства на Европейския фонд за Регионално развитие и държавния бюджет. Следователно е обществена, защото достъпът и усвояването на средствата по тези програми са елемент на обществения живот. Информацията дава възможност на гражданина да си състави собствено мнение за дейността на общината при възлагане на обществени поръчки и сключване на договори по програми, финансирани от еврофондовете.

Нормата на ЗДОИ (чл.31, ал.5) е императивна и гласи, че не е необходимо съгласието на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация. Освен това има надделяващ обществен интерес от разкриването й.

Като е изискал съгласието на “Пирс-Д” ООД и е постановил отказ, кметът е постановил решението си в противоречие със закона.

От страна на администрацията не са изложени абсолютно никакви мотиви защо се приема, че не е налице надделяващ обществен интерес. Не е ясно дали изобщо е извършена такава проверка.

Съдът приема още, че квалификацията на административния орган за качеството “търговска тайна, чието разкриване би довело до нелоялна конкуренция” на цялата поискана информация, е неправилна.

След като се запозна с решението на Административния съд, Данчо Заверджиев коментира пред в. „Народен глас“ – Ловеч: Има правосъдие е България! Писмената защита по делото на Заверджиев бе подготвена от адв. Александър Кашъмов от Програма достъп до информация.

Гражданинът има и второ подобно дело информация за проекта за подобряване на градската жизнена среда. Договорът на „Трейс Груп Холд“ с общината е за 8 млн. лв., като парите са главно европейски. Делото е насрочено за 27 януари т.г.